Activiteit

Ma.aktafel 3.5: De sociale kansen van de verduurzaming van Zuidoost

dinsdag 21 mei 2019 , 18:30 - 21:00 uur

Deze tafel olv Anne Stijkel en Diny Ceelen zal zich buigen over de volgende knersende kwestie:
“Hoe voorkomen we energie-armoede, hoe zorgen we dat de sociale kansen die de verduurzaming van Zuidoost in zich heeft ten goede komen aan groepen die nu niet of maar moeilijk volwaardig mee kunnen doen?”

We denken hier aan jongeren zonder startkwalificatie, langdurig werklozen en 50+ zonder werk die niet meer aan bod komen, vluchtelingen, alleenstaande moeders en iedereen die wel ambitie heeft maar niet de juiste papieren om aan werk te komen, bv in verduurzaming van woningen, afvalscheiding of groenbeheer.
We zien een mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, mismatch binnen de geldende structuren van het onderwijs zich uitend in een kloof tussen aanwezige kwaliteiten en competenties en formele diploma’s.

Centrale vragen:
Hoe kunnen we deze groepen traceren, motiveren, faciliteren en belonen zodat hun kansen voor duurzame inzetbaarheid toenemen? Wie hebben we nodig voor de oplossing van deze kwestie?
Hoe kunnen we dat ‘anders’ organiseren, van binnenuit en samen? Welke belemmeringen moeten dan geruimd worden?

Locatie
Amsterdam Zuid-Oost
Illustration
 
Deel dit: