background
image

Ma.ak020 is in uitvoering!

Aan Ma.akbanken pakken we samen knersende kwesties aan. In 2022 zijn twee Ma.akbanken opgeleverd, over Armoede onder werkende Amsterdammers en over Windturbines in Oost. In 2023 is de Ma.akbank Samenwerken in de stad van start gegaan.

Ma.akbanken beginnen met een stevige verkenning. Die kan zowel vanuit de leef- als de systeemwereld worden gestart, of gezamenlijk. Werk jij aan een knersende kwestie in Amsterdam? Denk je dat een verkenning jou gaat helpen? Neem contact op met het kernteam van Ma.ak020.

Nieuws en info vind je in de Ma.akbrieven.

Schrijf je hier in om de Ma.akbrief (circa 5x per jaar) te ontvangen.

image

Het akkoord en ondertekenen

Het hele akkoord, met missie, uitgangspunten en afspraken.
Hier kun je het lezen en ondertekenen.

Het akkoord is al ondertekend door 307 personen.

Wethouder Rutger Groot Wassink [Raadscommissie KDD, 1 september 2021]:

"Eens, dat we vooral mensen zelf aan de slag moeten zetten. En ik zie dan ook zeker waarde in samenwerking met de mensen van Ma.ak, omdat die juist geborgd zijn in netwerken waar wij als gemeente niet heel sterk in zijn."

Wil je verder betrokken zijn bij de uitvoering van het Maatschappelijk akkoord Ma.ak020?

Schrijf je in voor de Ma.akbrief

en volg alle ontwikkelingen!  
Meer informatie via akkoord020@gmail.com

Welkom op Ma.ak020

Het Maatschappelijk akkoord voor Amsterdam is een gezamenlijk opgestelde set
afspraken, uitgangspunten en voorwaarden die Amsterdammers beter in staat stellen
samen een duurzaam inclusieve, gezonde, eerlijke, innovatieve en initiatiefrijke stad te maken.

 

Lees de Ma.akkrant editie #1

In het voortraject richting het Maatschappelijk akkoord zijn op 7 thema's door de hele stad heen Ma.aktafels georganiseerd.
Met beeld en verslag.