background
image

Ma.ak020 is in uitvoering!
Aan Ma.akbanken pakken we samen knersende kwesties aan.

In het voorjaar van 2022 loopt de Ma.akbank Wind (rond windturbines in Oost)

Verder doen we verkenningen voor mogelijke Ma.akbanken over inclusieve & uitnodigende publieke ruimte (zowel fysieke ruimte als online ruimte) en over Broedplaatsen in de stad.

De gemeentelijke coalitie-onderhandelaars krijgen een brief over het Maatschappelijk akkoord.

image

Het akkoord en ondertekenen

Het hele akkoord, met missie, uitgangspunten en afspraken.
Hier kun je het lezen en ondertekenen.

Het akkoord is al ondertekend door 305 personen.

Wethouder Rutger Groot Wassink [Raadscommissie KDD, 1 september 2021]:

"Eens, dat we vooral mensen zelf aan de slag moeten zetten. En ik zie dan ook zeker waarde in samenwerking met de mensen van Ma.ak, omdat die juist geborgd zijn in netwerken waar wij als gemeente niet heel sterk in zijn."

Wil je verder betrokken zijn bij de uitvoering van het Maatschappelijk akkoord Ma.ak020?

Schrijf je in voor de Ma.akbrief

en volg alle ontwikkelingen!  
Meer informatie via akkoord020@gmail.com

Welkom op Ma.ak020

Het Maatschappelijk akkoord voor Amsterdam is een gezamenlijk opgestelde set
afspraken, uitgangspunten en voorwaarden die Amsterdammers beter in staat stellen
samen een duurzaam inclusieve, gezonde, eerlijke, innovatieve en initiatiefrijke stad te maken.

 

Lees de Ma.akkrant editie #1

In het voortraject richting het Maatschappelijk akkoord zijn op 7 thema's door de hele stad heen Ma.aktafels georganiseerd.
Met beeld en verslag.