image

De manier waarop we nu met elkaar de stad maken is gegroeid uit een lange geschiedenis met iconische momenten. Het idee voor Ma.ak ontsproot tijdens bijeenkomst van Ruimte voor Initiatief in de Tolhuistuin: laten we een Maatschappelijk Akkoord voor Amsterdam maken! Na de eerste Denk- en Doe sessies in november 2018, het ondertekende akkoord in november 2019, zijn we in het voorjaar van 2021 gestart met de uitvoering van het Maatschappelijk akkoord van Amsterdam in Ma.akbanken.

De Ma.aktafels in 2019

In de aanloop naar het Maatschappelijk akkoord zijn in het voorjaar van 2019 verspreid door de hele stad 40 Ma.aktafels georganiseerd op 7 thema's. Honderden actieve Amsterdammers, organisaties en instellingen werkten hier aan de uitgangspunten en afspraken voor Ma.ak020. Onderwerpen voor deze Ma.aktafals werden in overleg gekozen uit de grote verzameling ervaringen en expertise van de afgelopen jaren. Hieronder staan de Ma.aktafels, de thema's, wie de trekker was, en kun je de uitkomsten bekijken. De uitkomsten werden in het akkoord verwerkt.

image
background