Activiteit

Ma.aktafel 7.3: Werkwijze rond initiatieven die op meerdere terreinen actief zijn

maandag 3 juni 2019 , 15:00 - 17:30 uur

Er is nog geen eenduidige werkwijze voor (financiering van) integraal werkende initiatieven, oftewel: initiatieven die op meerdere terreinen actief zijn. Vanuit de ervaringen met Ruimte voor Initiatief en vanuit de initiatieven zelf is vraag naar een werkwijze, cq handleiding of sociaal contract waarin waarden, rollen, routes, processen, verwachtingen en effecten worden omschreven. Zodat de samenwerking tussen gemeente, integraal werkende initiatieven en andere partners optimaal gaat werken in de praktijk. Momenteel wordt er een model ontwikkeld voor (financiering van) deze maatschappelijke initiatieven. Aan onze Ma.aktafel kijken we hoe het model dat er nu ligt kan werken en of we ook een werkwijze voor Buurtrechten (met name Right to Challenge) kunnen ontwikkelen.

Vragen ter tafel
· Wat worden de praktische eisen aan zo'n initiatief?
· Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de voorwaarden aan de voorkant en verantwoording achteraf niet worden dichtgetimmerd in het levende organisme dat een maatschappelijk initiatief is? Hoe wegen we of een organisatie voldoende kwaliteit en draagkracht heeft (en wat is ‘voldoende’)? En hoe en waarom willen we de impact/waarde meten?
· Hoe maken we de route rond zo’n initiatief simpel en logisch, zowel voor de initiatiefnemers als voor ambtenaren? Wie spelen daarin een rol?
· Hoe gaan we om met knelpunten en onverwachte ontwikkelingen?Tafelgenoten

Tafelgenoten zijn initiatiefnemers, gebiedsambtenaren, kennisdragers en financiële en juridisch experts.

Coördinator: Karien van Assendelft, Ma.akteam
I.s.m. Machteld Combé en Jaap Schoufour

Locatie
Kunst- en Cultuurgebouw Tugela85, Tugelaweg 85, Amsterdam Oost
Illustration
 
Deel dit: