Dit project is afgerond
Project

Ma.aktafel 3.7: Verduurzamen met bewoners en ondernemers in de buurt: de Indische Buurt

Geplaatst op 27 mei 2019, 17:05 uur

Verduurzamen met en in de buurt gaat in de kern over eigenaarschap en zeggenschap. Maar hoe organiseer je dat? De noodzakelijke transitie naar een duurzame en circulaire toekomst met een forse CO2-reductie is een flinke uitdaging in de Indische Buurt, en in de stad. In een oude stadswijk als de Indische Buurt blijken bewoners en lokale ondernemers vaak nog weinig of alleen heel globaal op de hoogte van milieu- en klimaatproblemen en de (gedrags)veranderingen die nodig zijn. Veel bewoners hebben andere problemen aan hun hoofd, zijn druk met overleven, hebben zorgen over inkomen en werk, opleiding, kinderen, etc.

Met de community Indische Buurt Duurzaam willen we dat deze veranderingen ook en juist op buurtniveau gestalte krijgen. Centraal hierin staan de bewustwording en het belang van bewoners en lokale ondernemers. Hoe kunnen zij een actieve bijdrage leveren en daar ook daadwerkelijk de vruchten van plukken? Hoe ontwikkelen we samen eigenaarschap en zeggenschap in deze verandering? En hoe werk je op buurtniveau succesvol samen en stap voor stap aan bewustwording en handelingsperspectief dat leidt tot de gedragsverandering die daarvoor nodig/wenselijk is? Met daarbij tal van dilemma's als: is het voor iedereen betaalbaar, worden de kosten eerlijk verdeeld en sterker, hoe biedt het kansen juist voor mensen die niet veel te besteden hebben?

thema 
3. Energie en Duurzaamheid
Klaar
Deel dit: