ACTUEEL

illustration
nieuw bericht
1w
De schoonste straat van Bos en Lommer
profile picture Anne Marie van Leent

De schoonste straat van Bos en Lommer is een competitie waar alle straten en pleinen van Bos en Lommer aan deel kunnen nemen. Van 4 januari tot 1 april 2022 is de wintereditie. Bewoners nemen het heft...

illustration
nieuw bericht
2w
Tips van weilandje Vrije Geer voor actieve bewoners!
profile picture karien van assendelft

Wethouder Democratisering Rutger Groot Wassink ontving onlangs een hulpmiddel voor effectieve actievoering:  'De slag om het Weilandje Vrije Geer'. Deze driedelige documentaire legt een uniek stukje h...

illustration
nieuw bericht
2w
Ervaringsdag Coalitie zorg
profile picture karien van assendelft

De Raadzaal van stadsdeel Nieuw-West stond op 22 september 2021 in het teken van een ervaringsdag. Ambtenaren van PMB en andere directies dachten na over de aansluiting formele en informele zorg en we...

illustration
nieuw bericht
4w
Update bij Ma.akbank Werk
profile picture Jasper Etten

Op 26 augustus starte de eerste Ma.akbank. Dit was een digitale sessie met ruim 25 deelnemers. In dit bericht vind je een aantal verslagen: het algemene verslag op hoofdlijnen een uitgebreid verslag ...

illustration
nieuw bericht
5w
Over de waarde van broedplaatsen
profile picture karien van assendelft

Afgelopen 30 augustus organiseerde de Belangengroep Broedplaatsondernemers MRA een Technische Sessie voor de gemeenteraad en ambtenaren Vastgoed, Gebiedsontwikkeling en Kunst & Cultuur. Dit is nodig om...

nieuw project
6w
Ma.akbank Werk
logo kernteam Ma.ak020

Ma.akbank Armoede onder werkende Amsterdammers Kwestie: een groeiend aantal Amsterdammers (meer dan 15.000 mensen) heeft niet genoeg geld om rond te komen, terwijl ze wel betaald werk hebben. Aan deze ...

illustration
nieuw bericht
8w
Vandaag begint de 1e Ma.akbank officieel! 
profile picture karien van assendelft

De knersende kwestie is: Amsterdammers die wel werk hebben en toch in armoede leven. Hoe kunnen ervaringsdeskundigen, maatschappelijk initiatiefnemers, belangengroepen, ambtenaren en onderzoekers deze...

illustration
nieuw bericht
15w
Participatieprotocol bewonersorganisaties Noord overgenomen door de raad
profile picture karien van assendelft

Noord is een stadsdeel dat enorme stedelijke veranderingen te verstouwen krijgt (bouwen, groen, vervoer), waar de mensen die er al wonen vaak niet voldoende bij betrokken worden. Bewonersorganisaties ...

illustration
nieuw bericht
17w
AANMELDEN: DIT IS DE KRACHT VAN MOKUM, ONLINE BIJEENKOMST OP VRIJDAG 2 JULI
logo Kracht Van Mokum

Beste Amsterdammer, Kracht van Mokum nodigt je van harte uit om op vrijdag 2 juli van 14-16 uur mee te doen aan de online bijeenkomst Dít is de Kracht van Mokum!  Tijdens deze bijeenkomst vieren we de...

illustration
nieuw bericht
17w
Ma.akbrief #18 is uit & doe je mee?
profile picture karien van assendelft

Ma.akbrief #18 is uit met o.a. nieuws van Ma.akbank Werk en Ma.akbank Wind, aanpassingen in het bestuurlijk stelsel, en uit de stad: Groene Hub, Kracht van Mokum en 02025. De komende maanden nemen we ...

nieuw bericht
17w
Aanpassingen bestuurlijk stelsel
profile picture karien van assendelft

Stadsamendementen en stadsmoties over het bestuurlijk stelsel Wethouder Rutger Groot Wassink was als raadslid groot criticaster van de huidige manier waarop Amsterdam wordt bestuurd. De discussie over...

illustration
nieuw bericht
22w
Enquete Rekenkamer over Ma.ak020
profile picture karien van assendelft

Beste Amsterdammer, Graag nodigen we u uit een korte vragenlijst in te vullen over de totstandkoming van het Amsterdamse Maatschappelijke Akkoord (Ma.ak020). We zijn, als Rekenkamer, benieuwd naar uw ...

illustration
nieuw bericht
24w
Ma.akbrief #17 is uit!
profile picture karien van assendelft

Ma.akbrief #17 is uit! Gemaakt onder de enthousiaste regie van gastredacteuren Sjors en Zunga. Met o.a. een interview met Ma.akers Jasper en Karien, een instagram video over de Ma.akbanken en een blog...

nieuw bericht
24w
Ma.akers aan het woord
profile picture Sjors van der Meer

Ma.ak020 is boven alles organisch ontwikkeld. Al tientallen jaren werken Amsterdammers van divers pluimage aan maatschappelijke initiatieven in de stad. Het Maatschappelijk Akkoord van Amsterdam is hi...

illustration
nieuw bericht
24w
Infokaart met mascotte Ma.aki
profile picture karien van assendelft

Altijd al willen weten wat de Ma.akbanken precies zijn en hoe ze werken? Niels Popkema heeft een infokaart voor ons gemaakt. Met mascotte Ma.aki die ons door alle ingewikkeldheden loodst.

illustration
nieuw bericht
24w
De schoonste straat van Bos en Lommer
profile picture Anne Marie van Leent

De schoonste straat van Bos en Lommer is een competitie waar alle straten en pleinen van Bos en Lommer aan deel kunnen nemen. Van 1 september tot 1 december 2021 is de herfsteditie. Bewoners nemen het...

illustration
nieuw bericht
28w
Ma.akbrief #16 is uit!
profile picture karien van assendelft

Deze Ma.akbrief #16 gaat over waar het samenwerken wel lukt. Soms pas na jaren, soms met partners uit onverwachte hoek. En over hoe iets fout kan gaan zonder dat iemand dat wilde. En dat je dan met fr...

nieuw bericht
30w
Goed Nieuws
profile picture Nettie de Vos

De LSA heeft van de postcodeloterij 1 miljoen euro ontvangen om de Bewonersbedrijven te ondersteunen. Zie verder www.lsabewoners.nl   

illustration
nieuw bericht
32w
Subsidieregeling integraal maatschappelijk initiatief is er door!
profile picture karien van assendelft

Goed nieuws: Het college van B&W heeft ingestemd met de nieuwe subsidieregeling integraal maatschappelijk initiatief. Een van de hoofdpunten uit het Maatschappelijk akkoord Ma.ak020!   Voor wie is deze...

nieuw bericht
33w
Een heuse Right to challenge met marktafval van Plein 40-45!
profile picture karien van assendelft

De marktondernemers van Plein 40-45 zijn een Right to Challenge aangegaan met de Gemeente Amsterdam. Zij wilden zelf het afval van de markt circulair en duurzaam afvoeren en daarmee de taak van afvalv...

illustration
nieuw bericht
35w
De schoonste straat van Bos en Lommer
profile picture Anne Marie van Leent

De schoonste straat van Bos en Lommer is een competitie waar alle straten en pleinen van Bos en Lommer aan deel kunnen nemen. Van 1 april tot 1 juli 2021 is de lente-editie. Bewoners nemen het heft in...

illustration
nieuw bericht
37w
Column: Tussensta(a)nd
logo kernteam Ma.ak020

Volgende week, op 13 februari, is het drie jaar geleden dat het idee voor een maatschappelijk akkoord ontstond. Op een bijeenkomst van het stedelijk netwerk dat werkte aan meer ‘Ruimte voor Initiatief...

nieuw bericht
40w
OPROEP
profile picture Nettie de Vos

OPROEP Loop jij ook vast bij de Gemeente of een stadsdeel met jouw groep of als individue? Zelfs de Gemeente is niet gelukkig met hoe het nu loopt. Op 27 januari wordt de eerste bespreking gehouden ov...

nieuw bericht
44w
Hoe werkt de uitvoering met Ma.akbanken en Innovatie overleg
profile picture karien van assendelft

In deze bijlage lees je over de uitvoering van het Maatschappelijk akkoord via Ma.akbanken en het innovatie overleg. In het stroomdiagram zie je de rollen en routes.

nieuw bericht
44w
Verslag van de bijeenkomst op 7 december 2020
profile picture karien van assendelft

Zie hier het verslag van Aan de slag met het Maatschappelijk akkoord.

illustration
nieuw bericht
44w
Match Ma.akers West: hulpvraag en -aanbod tijdens corona
profile picture karien van assendelft

Voor de zomer heeft Ma.ak020 enkele bijeenkomsten onder de naam Match Ma.akers West uitgevoerd. Aanleiding was dat mensen uit het netwerk van Ma.ak020 een mismatch zagen tussen (online) hulpaanbod en ...

nieuw bericht
44w
Dag van de Buurt
profile picture Nettie de Vos

Op 28 januari organiseert AEDES en Platform 31 een online bijeenkomst aanmelden zie: www.platform31nl./bijeenkomsten/dag-van-de-buurt De Dag van de buurt is voor iedereen die de buurt als uitvalsbasis...

nieuw bericht
45w
Informatie en kennis delen
profile picture Nettie de Vos

Beste actieve Amsterdammers, Ik stel voor om onze informatie en kennis te delen via deze website, omdat in deze barre tijden wij niet bij elkaar kunnen komen. Ik begin om jullie te wijzen op een websi...

nieuw bericht
50w
Burgerfora
profile picture Nettie de Vos

Hallo mensen, Op woensdag 4 november om 11.30 uur heeft de Gemeenteraad ingestemd met het initiatief van de heer Vroege van D66 om een burgerfora te ontwikkelen. zie verder de agenda en de raadsvergad...

illustration
nieuw bericht
52w
Burgerberaad - artikel in De Correspondent
profile picture karien van assendelft

'In een burgerberaad zoeken burgers samen naar oplossingen voor taaie politieke problemen – zoals klimaatverandering. Het kabinet onderzoekt of zo’n burgerberaad de verduurzaming van Nederland verder ...