ACTUEEL

illustration
nieuw bericht
4w
Enquete Rekenkamer over Ma.ak020
profile picture karien van assendelft

Beste Amsterdammer, Graag nodigen we u uit een korte vragenlijst in te vullen over de totstandkoming van het Amsterdamse Maatschappelijke Akkoord (Ma.ak020). We zijn, als Rekenkamer, benieuwd naar uw ...

illustration
nieuw bericht
5w
Ma.akbrief #17 is uit!
profile picture karien van assendelft

Ma.akbrief #17 is uit! Gemaakt onder de enthousiaste regie van gastredacteuren Sjors en Zunga. Met o.a. een interview met Ma.akers Jasper en Karien, een instagram video over de Ma.akbanken en een blog...

nieuw bericht
5w
Ma.akers aan het woord
profile picture Sjors van der Meer

Ma.ak020 is boven alles organisch ontwikkeld. Al tientallen jaren werken Amsterdammers van divers pluimage aan maatschappelijke initiatieven in de stad. Het Maatschappelijk Akkoord van Amsterdam is hi...

illustration
nieuw bericht
5w
Infokaart met mascotte Ma.aki
profile picture karien van assendelft

Altijd al willen weten wat de Ma.akbanken precies zijn en hoe ze werken? Niels Popkema heeft een infokaart voor ons gemaakt. Met mascotte Ma.aki die ons door alle ingewikkeldheden loodst.

illustration
nieuw bericht
6w
De schoonste straat van Bos en Lommer
profile picture Anne Marie van Leent

De schoonste straat van Bos en Lommer is een competitie waar alle straten en pleinen van Bos en Lommer aan deel kunnen nemen. Van 1 september tot 1 december 2021 is de herfsteditie. Bewoners nemen het...

illustration
nieuw bericht
10w
Ma.akbrief #16 is uit!
profile picture karien van assendelft

Deze Ma.akbrief #16 gaat over waar het samenwerken wel lukt. Soms pas na jaren, soms met partners uit onverwachte hoek. En over hoe iets fout kan gaan zonder dat iemand dat wilde. En dat je dan met fr...

nieuw bericht
12w
Goed Nieuws
profile picture Nettie de Vos

De LSA heeft van de postcodeloterij 1 miljoen euro ontvangen om de Bewonersbedrijven te ondersteunen. Zie verder www.lsabewoners.nl   

illustration
nieuw bericht
13w
Subsidieregeling integraal maatschappelijk initiatief is er door!
profile picture karien van assendelft

Goed nieuws: Het college van B&W heeft ingestemd met de nieuwe subsidieregeling integraal maatschappelijk initiatief. Een van de hoofdpunten uit het Maatschappelijk akkoord Ma.ak020!   Voor wie is deze...

nieuw bericht
15w
Een heuse Right to challenge met marktafval van Plein 40-45!
profile picture karien van assendelft

De marktondernemers van Plein 40-45 zijn een Right to Challenge aangegaan met de Gemeente Amsterdam. Zij wilden zelf het afval van de markt circulair en duurzaam afvoeren en daarmee de taak van afvalv...

illustration
nieuw bericht
17w
De schoonste straat van Bos en Lommer
profile picture Anne Marie van Leent

De schoonste straat van Bos en Lommer is een competitie waar alle straten en pleinen van Bos en Lommer aan deel kunnen nemen. Van 1 april tot 1 juli 2021 is de lente-editie. Bewoners nemen het heft in...

illustration
nieuw bericht
19w
Column: Tussensta(a)nd
logo kernteam Ma.ak020

Volgende week, op 13 februari, is het drie jaar geleden dat het idee voor een maatschappelijk akkoord ontstond. Op een bijeenkomst van het stedelijk netwerk dat werkte aan meer ‘Ruimte voor Initiatief...

nieuw bericht
21w
OPROEP
profile picture Nettie de Vos

OPROEP Loop jij ook vast bij de Gemeente of een stadsdeel met jouw groep of als individue? Zelfs de Gemeente is niet gelukkig met hoe het nu loopt. Op 27 januari wordt de eerste bespreking gehouden ov...

nieuw bericht
26w
Hoe werkt de uitvoering met Ma.akbanken en Innovatie overleg
profile picture karien van assendelft

In deze bijlage lees je over de uitvoering van het Maatschappelijk akkoord via Ma.akbanken en het innovatie overleg. In het stroomdiagram zie je de rollen en routes.

nieuw bericht
26w
Verslag van de bijeenkomst op 7 december 2020
profile picture karien van assendelft

Zie hier het verslag van Aan de slag met het Maatschappelijk akkoord.

illustration
nieuw bericht
26w
Match Ma.akers West: hulpvraag en -aanbod tijdens corona
profile picture karien van assendelft

Voor de zomer heeft Ma.ak020 enkele bijeenkomsten onder de naam Match Ma.akers West uitgevoerd. Aanleiding was dat mensen uit het netwerk van Ma.ak020 een mismatch zagen tussen (online) hulpaanbod en ...

nieuw bericht
26w
Dag van de Buurt
profile picture Nettie de Vos

Op 28 januari organiseert AEDES en Platform 31 een online bijeenkomst aanmelden zie: www.platform31nl./bijeenkomsten/dag-van-de-buurt De Dag van de buurt is voor iedereen die de buurt als uitvalsbasis...

nieuw bericht
27w
Informatie en kennis delen
profile picture Nettie de Vos

Beste actieve Amsterdammers, Ik stel voor om onze informatie en kennis te delen via deze website, omdat in deze barre tijden wij niet bij elkaar kunnen komen. Ik begin om jullie te wijzen op een websi...

nieuw bericht
32w
Burgerfora
profile picture Nettie de Vos

Hallo mensen, Op woensdag 4 november om 11.30 uur heeft de Gemeenteraad ingestemd met het initiatief van de heer Vroege van D66 om een burgerfora te ontwikkelen. zie verder de agenda en de raadsvergad...

illustration
nieuw bericht
33w
Burgerberaad - artikel in De Correspondent
profile picture karien van assendelft

'In een burgerberaad zoeken burgers samen naar oplossingen voor taaie politieke problemen – zoals klimaatverandering. Het kabinet onderzoekt of zo’n burgerberaad de verduurzaming van Nederland verder ...

illustration
nieuw bericht
38w
Bloeiende Stad Belasting (Voorstel voor de Omgevingsvisie 2050)
profile picture Sumadi Bambang Oetomo

Veel Amsterdammers en Amsterdamse bedrijven ervaren een gevoel van zorg voor Amsterdam. Zij kunnen nu de zorg die zij voelen voor de stad ook uitdrukken. Wij voorzien in deze behoefte door het instell...

illustration
nieuw bericht
39w
Ma.akbrief #11 is uit
profile picture karien van assendelft

Ma.akbrief #11 is uit. Met o.a. reacties op de brief die vanuit netwerk Ma.ak020 in Het Parool is verschenen. Verder nieuws over de informele netwerken en een column van Maartje Ibu Bos over veerkrach...

illustration
nieuw bericht
39w
Gebruik de kracht van de stad! Oproep Ma.ak020 in Het Parool
profile picture karien van assendelft

Afgelopen 3 september publiceerde Het Parool deze oproep namens het Ma.aknetwerk. Zie bijlagen voor de brief en de uitgebreide versie met ondertekenaars. Het Ma.ak020 netwerk kreeg steun voor haar opr...

illustration
nieuw bericht
39w
Column G-buurt moving forward: herpakken na tegenslag
logo Ibu Bos

De G-buurt in Amsterdam Zuidoost experimenteert met buurtbudgetten om zeggenschap van buurtgenoten en het vertrouwen tussen burgers en overheid te vergroten. Deze aanpak in Zuidoost is vrijer en opene...

nieuw bericht
41w
Samen sterker uit de crisis: bezuinigingsplannen van de coalitie
profile picture karien van assendelft

Op dit moment presenteert de coalitie de bezuinigingsplannen voor Amsterdam. Kijk de persconferentie terug op AT5 en lees de plannen in de bijgevoegde pdf. O.a.: Regeling maatschappelijk initiatief en...

illustration
nieuw bericht
43w
Keuzewijzer E-tools 2.0 (met een voorwoord van Jeroen van Berkel)
profile picture Brieuc-Yves (Mellouki) Cadat-Lampe

Nieuwe gids (14 juli 2020) voor gemeenten die inwoners online willen betrekken. Een vernieuwde en verbeterde versie van de Keuzewijzer e-tools uit 2018. Dat is het resultaat van intensieve samenwerkin...