Activiteit

Ma.aktafel 4.2: Interventies in bestaande buurten en de ritmes van processen

maandag 27 mei 2019 , 17:30 - 21:30 uur

Op 14 mei, tijdens de eerste bijeenkomst van deze Ma.aktafel, is uitgekomen dat we verder willen inzoemen op ‘Het ritme' van het proces. In wat voor processen zitten we allemaal en hoe verhouden de ritmes daarvan zich tot elkaar. Wat zijn de gevolgen en wat kunnen we eraan doen die beter op elkaar af te stemmen? Daarover gaat het op 27 mei.

Of het nu gaat over nieuwe buurten, interventies in bestaande buurten, ontwikkelbuurten of over het maatschappelijk vastgoed dat de stad (nodig) heeft, wat is er voor nodig om samen te werken, samen op te trekken? En hoe optimaliseren we dat dan?

Er is veel in beweging in de stad: verouderde buurten worden ontwikkelbuurten, er ontstaan hele nieuwe stukken stad. Daarbij ontstaan vragen en nieuwe behoeftes. Zowel aan de kant van bewoners (bestaande en nieuwe), aan de kant van de gemeente, en aan de kant van andere stakeholders. Tegelijkertijd leeft er in zo'n stuk stad al van alles, en is er van alles actief en aan de hand.

We vragen met elkaar door, dieper de materie in. En koppelen dat aan het doel van Ma.ak020: Dit traject moet leiden tot een set van uitgangspunten, afspraken en werkwijzen tussen bestuur en stadmakers (bewoners en ondernemers) om te komen tot een stad waarin de besluitvorming door participatie en co-creatie tot stand komt, met gedeeld eigenaarschap en verantwoordelijkheid. Een soort handleiding van hoe dat met elkaar te doen.

De avond vindt plaats van 18:00-20.00 uur (inloop: 17:30u), met een hapje eten. Als je er de eerste keer niet bij was, kan je je aanmelden via het emailadres of hieronder.

Locatie
Pakhuis de Zwijger
Piet Heinkade 179 1019 HC Amsterdam

Aantal aangemelde deelnemers: 2

Deze mensen komen:
- Frank van Dorp
- Jasper Etten

Meld je aan
Deel dit: