Activiteit

De GROTE 100-punten avond

woensdag 19 juni 2019 , 18:00 - 22:00 uur

Het Ma.ak-team nodigt je graag uit voor de Grote 100-punten avond
Schuif aan bij het Ma.ak-tafelkleed!

Vanaf 14 mei wordt aan 40 Ma.aktafels door de hele stad gewerkt aan nieuwe vormen, processen, voorwaarden en coalities om Amsterdammers beter in staat te stellen samen een inclusieve, gezonde, eerlijke en initiatiefrijke stad te maken. Dat gebeurt langs 7 thema’s, die voortkwamen uit al het voorwerk aan Ma.ak020. Rondom elk thema is een aantal kwesties geformuleerd, en voor elke kwestie is een tafel georganiseerd. Er zijn tot nog toe meer dan 250 Amsterdammers aangeschoven bij een tafel: initiatiefnemers, ambtenaren, ondernemers, kennisinstellingen, jongeren, corporaties en verder. Samen wordt aan een tafel de kwestie vertaalt naar concrete input voor Ma.ak020, met antwoorden op de vraag hoe dan verder te komen, wat is daarbij nodig, wanneer, met/door wie, en wat maakt het tot een succes.

De uitkomsten verwerken gebeurt vervolgens in 2 stappen:
1. een gecategoriseerde verzamellijst van uitkomsten, die we voor het gemak de 100-puntenlijst zijn gaan noemen, en die een doorkijk biedt van waar Ma.ak020 over zal gaan, met presentatie op 19 juni,
2. Ma.ak020, het akkoord zelf, dat verwacht wordt op 28 september klaar te zijn. Tijdens de zomer zal de 100-puntenlijst in gezamenlijkheid worden vertaald naar een set uitgangspunten, voorwaarden en afspraken.

Locatie
Ru Paré Community
Chris Lebeaustraat 4, Nieuw West

Inloop vanaf 17.30u
Illustration
 

Aantal aangemelde deelnemers: 6

Deze mensen komen:
- Pauline Westendorp
- Cathelijne Bertels
- Martin uit den Bogaard
- Bob Kassenaar
- Gerard Troost
- Mees de Lind van Wijngaarden

Meld je aan
Deel dit: