Activiteit

Ma.ak020 netwerkbijeenkomst

donderdag 7 december 2023 , 17:30 - 21:30 uur

De volgende netwerkbijeenkomst van Ma.ak020 is (traditioneel) op 7 december vanaf 17.30, deze keer in de Meevaart, Indische Buurt. Ben je erbij?

Constructief escaleren - hoe dan!?
Tijdens deze bijeenkomst kijken we terug en vooruit. Het afgelopen jaar klonk uit allerlei hoeken van het netwerk de oproep aan Ma.ak020: sla vaker met je hand op tafel als de democratisering van Amsterdam in het geding is. Geen simpele opgave, want juist veiligheid in de tussenruimte en samenwerking tussen alle partners zijn kernwaarden van Ma.ak020. "Hoe kunnen we tegelijkertijd stevig activistisch zijn en constructief met iedereen samenwerken?" is de paradox die we als thema gezamenlijk gaan verkennen deze avond. Als opmaat voor een gesprek over de inzet van Ma.ak020 in 2024 en verder. Ben je erbij? Meld je aan via de knop of mail.

Agenda
De volgende punten staan op de agenda:

  • Samen eten en verhalen delen: Zoals altijd zorgen wij voor een gezamenlijke (vega)maaltijd, en delen we verhalen uit de stad met elkaar.
  • Terugblik 2023 vanuit Ma.ak020 en het netwerk: Welke keuzes zijn  gemaakt, wat hebben die opgeleverd en ons geleerd? Op welke onderwerpen gaat dat nog (steeds) te langzaam? Wat leren we van elkaars praktijkervaringen? Denk aan:
    De nieuwe Ma.akbank 'Samenwerken in de stad: de taaiheid'
    Samenwerking met het college en nieuw beleid
    Kwartiermakerschap Gemengd Expertteam Democratisering
  • Vooruitblik 2024 en verder: Wat hoort er op de agenda van 2024 (en daarna)? Welke successen verdienen vervolg? Welke thema's krijgen te weinig aandacht? Wie hebben we daarbij nodig, en met welke attitude ontmoeten we elkaar? Zoals: Doorbraken op vastgelopen dossiers / Nieuwe verkenningen en Ma.akbanken / Uitbreiding van het Ma.aknetwerk

Het wordt uiteraard een echte Ma.ak-sessie, en ook een echte maaksessie. De nadruk van de avond ligt op samen zijn en samen maken. En we gaan deze keer van schoenen wisselen. Dat wijst zich vanzelf...

Hopelijk tot dan. Aanmelden graag, via mail.

Groet!

Kernteam van Ma.ak020, namens het hele netwerk,
Mats & Jasper

 

Locatie
De Meevaart, Balistraat 48A
Kosten
Gratis
Doelgroep
Alle volwassenen

Aantal aangemelde deelnemers: 2

Deze mensen komen:
- Jasper Etten

Meld je aan
Deel dit: