image
image

Over de Ma.akbanken

We gaan de punten uit het Maatschappelijk akkoord uitvoeren. Dat doen we aan Ma.akbanken: een op maat gemaakt hulpmiddel om samen knersende kwesties innovatief op te lossen. Ma.akbanken gaan over de akkoordpunten van Ma.ak020 en de actualiteit in de stad. Ma.akbanken zijn voor alle Amsterdammers en kunnen door iedereen gestart worden. Door knersende kwesties aan te pakken, maken we nieuwe samenwerkingsvormen, geven we waar nodig bindend advies of stellen regelgeving of nieuw beleid voor.

Zo werken we aan de punten uit het Maatschappelijk akkoord.

Ma.akbank 1

Armoede aanpak onder werkende Amsterdammers

start: mei 2021

knersende kwestie: een groeiend aantal Amsterdammers (voor Corona 15.000 mensen) heeft niet genoeg geld om rond te komen, terwijl ze wel betaald werk hebben. Met deze Ma.akbank bedenken we hoe initiatieven, gemeente en organisaties elkaar optimaal kunnen versterken om armoede onder Amsterdammers te verminderen en liefst te voorkomen.

voorbereiders: Farnosh Forozesh (Meevaart), Patricia Zebeda (Kandidatenmarkt), Jennifer Meyer (Sezo), Marleen Creton (Grow2inspire), Diane Elshout (Moving Arts Project), WPI en een kennisinstituut.

olv: Nies Medema en Maria Skoula

Ma.akbank 2

Integraal samenwerken in Nieuw-West

start: mei 2021

Ma.akbank 3

Meespraak voor jongeren

start: juni 2021

image
image
image

Achtergrond democratiseringsonderwerpen

Buurtbudgetten

Buurtrechten

"Zij kennen de stad, ook waar de formele organisaties niet komen"

In Amsterdam worden buurtteams opgezet waarmee formele zorgorganisaties samen een beter lokaal aanbod kunnen doen. Begin juli start de subsidieregeling. Het zou logisch zijn informele netwerken uit de buurten daarin een vaste plek te geven. Het is de wens van de Raad (motie Don Ceder nov 2019) om de aansluiting met de informele netwerken goed te regelen. En dit is ook is ook een punt uit het Maatschappelijk akkoord.
Sinds de Coronacrisis zien we (op een pijnlijke manier) nog helderder de noodzaak van al die informele zorgnetwerken en -initiatieven. Nu er overgestapt wordt op Buurtteams is het moment om de meerwaarde van informele zorg te erkennen.

Echter, in de nieuwe regeling wordt wel gesproken over afstemming met informele partners maar op een vrijblijvende manier. Vele Amsterdamse organisaties, buurtnetwerken, informele zorg en maatschappelijke initiatieven maar ook formele, zijn dan ook bezorgd. Begin deze week hebben zo'n 50 organisaties binnen 1 dag een gezamenlijke brandbrief gemaakt (dat zegt wel iets over de informele organisatiekracht!). Die brief wordt behandeld in de commissievergadering van de Raad donderdag 17 juni.

Deze actie komt voort uit twee zoomsessies die Ma.ak020 organiseerde: Match Ma.akers en de vrimizoems met het Ma.aknetwerk. Met dank aan Cecilia Petit en Nies Medema.

“De buurt zou er anders heel anders uit zien.”

Het experiment met de buurtbudgetten heeft bewonerscollectief Hart voor de Kbuurt in kracht gezet, de verbondenheid in de buurt en zelfredzaamheid van de buurtbewoners bevorderd en de dagelijkse democratische ervaring substantieel verbeterd. Bewoners hebben weer het gevoel dat ze er toe doen, dat ze gehoord worden. Het budget helpt het bouwen aan een sociale infrastructuur. Het helpt ook de overheid scherp te houden, oa door de integrale aanpak van bewoners.

Het experiment heeft geleid tot het inzicht dat er een nieuw buurtrecht nodig is: het buurtplatform-recht. Wat een buurt het recht geeft op:
    zelforganisatie van onderop
    stapsgewijs en zonder institutioneel aangezwengeld te worden
    met een overheid die gaat participeren in de zelforganisatie van de buurt en die daarmee niet omzeild maar verder in kracht zet, en versterkt
    ondersteuning met budget en netwerk


Dit Buurtplatformrecht overlapt deels met het recht op ondersteuning en onderzoek in het Maatschappelijk akkoord.

Donutdeals

Commons en Energiecoops

“Donut Deals are a fantastic example of what can happen when communities take the lead in transforming their own city. Invaluable inspiration for cities worldwide. Bring it on, Amsterdam!” [Kate Raworth]

In Zuidoost zijn vorig jaar drie donutdeals gesloten. Het is nog niet zo gemakkelijk om dit uit te voeren en te verankeren in de buurt. Momenteel wordt dezelfde methodiek in West onderzocht, door initiatieven samen met Combiwel. Ook zijn er Donutdays gestart op basisscholen in Zuidoost en in Zuid, om onderwijs en zorg voor de aarde te koppelen. Kinderen uit groep 8 vertellen volwassenen uit de buurt en uit het bedrijfsleven wat duurzaamheid is. Zo wordt schone energie de buurt ingebracht én wordt het lerarenprobleem voor 1 dag per week verlicht.

Hoe werkt een Donutdeal? Als je twee maatschappelijke initiatieven aan elkaar verbindt, waarvan de ene de aarde helpt, en de andere mensen een sociaal fundament biedt, dan dragen die samen en elkaar versterkend bij aan een veilige en rechtvaardige buurt en wereld. Zo verbind je tegelijkertijd de binnenkant (sociaal fundament versterken) en de buitenkant (het ecologisch plafond respecteren). Het model komt van econome Kate Raworth.

Wat wil een Donutdeal? Praktische hardnekkige problemen oplossen door slim mensen en thema's te verbinden.

Waarom staan de Donutdeals in het Maatschappelijk akkoord? Het idee voor de Donutdeal is ontstaan tijdens 1 van de Ma.aktafels vorig jaar. De Donutdeal brengt de waarden van Ma.ak bij elkaar: duurzaam en anders samenwerken aan een complexe opgave, in de ruimte tussen systeem en straat, om eigenaarschap en zeggenschap over lokale democratie voor elkaar te krijgen. Ondertussen is de Donutcoalitie zeer populair geworden in Amsterdam, en krijgen de deals daarin veel aandacht, en terecht! Belangrijk is wel om ons te realiseren dat een Donutdeal geen trucje is, dat je overal kan ‘uitrollen’. Het is vooral een verhaal, dat anderen kan inspireren en motiveren om slim naar mogelijkheden voor samenwerking te kijken.

"De inspirerende gids 'Heel de stad, heel de Aarde' straalt uit wat de Commons kenmerkt: collectief, veelvormig, experimenteel, praktisch en visionair."


Sinds de Ma.ak-tafels vorig jaar is de samenwerking tussen bewoners en ondernemers van de Czaar Peterbuurt doorgegaan. Daarmee heeft deze Commons een projectvoorstel voor Centrum Begroot ingediend en een prijs gewonnen om activiteiten uit te voeren. Ook komen er (uitgesteld ivm de Coronacrisis) gezamenlijke activiteiten o.a. rond het tegengaan van voedselverspilling. De Commons in ontwikkeling dus.
 
Economy of the common good (ECG) als democratiseringsbeweging versterkt het Ma.ak020 netwerk. Gemeente Amsterdam heeft ECG gevraagd om samen de Amsterdam Impact te vergroten. En begin maart hield oprichter Christiaan Felber met het KNAW leerzame bijeenkomsten in Pakhuis de Zwijger, kijk hier terug.

Stichting Onschatbare Waarde werkte de afgelopen zes maanden samen met Amsterdamse initiatieven aan Whole Commons Catalog 'Heel de stad, heel de Aarde'. De gids laat de vitale aanwezigheid en rol in Amsterdam zien van de Commons, collectieve zelforganisaties die samen iets doen voor iedereen. Wil je de catalogus bestellen? Dat kan hier (€ donatie).

Energiecoops

"Laat het doel de baas zijn, met voldoende ruimte, mandaat, middelen en status voor de koplopers!"

Ondernemers- en werknemerscoöperatie Oranje Energie wil Amsterdam koploper schone energie maken in 2025. Leden kunnen in hun buurt een project organiseren en uitvoeren en een financiële aanvraag doen bij de coöperatie. Alle leden beslissen mee, of ze nu ondernemer of werknemer zijn. De leden hebben voormalig minister Jacqueline Cramer en anderen verzocht om toe te zien op een open en optimaal beheer van het gezamenlijk binnengebrachte geld.