Bericht

Column G-buurt moving forward: herpakken na tegenslag

Geplaatst op 16 september 2020, 10:12 uur

De G-buurt in Amsterdam Zuidoost experimenteert met buurtbudgetten om zeggenschap van buurtgenoten en het vertrouwen tussen burgers en overheid te vergroten. Deze aanpak in Zuidoost is vrijer en opener dan in andere stadsdelen; Stichting Democratisering G-buurt heeft €250.000 aan buurtbudgetten in eigen beheer gekregen van de gemeente Amsterdam.

Midden in de Corona pandemie gaat er een schok door de G-buurt als blijkt dat de voorzitter van de stichting €90.000 heeft verduisterd. In dit verhaal lees je hoe de G-buurt zich veerkrachtig heeft herpakt.

27 augustus
Het is 27 augustus, we zitten bij elkaar in de buurtwerkkamer Gravestein om samen te eten en het succes van afgelopen zaterdag te vieren. Met een organisatie groep van zo’n 15 man en vrouw organiseerden we de actiedag ‘Samen bouwen we aan onze G-buurt’. Getrokken door bewoners en buurtprofessionals, in samenwerking met partners uit de wijk. We zijn ons aan het klaarmaken om ons verhaal te doen over de voortgang tijdens de stadsdeelcommissie vergadering. (zie https://zuidoost.notubiz.nl/vergadering/694380/Overlegvergadering%20stadsdeelcommissie%20Zuidoost%2027-08-2020, ons inspreken is na ongeveer 1 uur vergadertijd).

De teamspirit is hoog. We hebben onszelf wederom weten te herpakken; ondanks de enorme hoosbuien, de verscherpte Coronamaatregelen en alle bureaucratie waar we tegen aan zijn gelopen, blikt iedereen tevreden en met veel plezier terug op de actiedag. Hoe hebben we de impasse weten te doorbreken?

3 juni: de geboorte van G-buurt Moving Forward
De buurt lijdt aan een collectief buurttrauma. Na het managen van de crisis rond de geldverduistering heerst er nog veel onrust. Een deel van de bewoners, bewonersorganisaties en stadsdeelcommissieleden is sceptisch en maakt zich zorgen. Ambtenaren en bestuurders zijn op hun hoede en terughoudend. De Kerngroep G-buurt (trekkersgroep voor het uitvoeren van het buurtplan met de buurtbudgetten) krijgt veel weerstand en kritiek over zich heen.
Een buurttrauma vraagt om collectieve aanpak met herstel van vertrouwen, rust en ruimte enerzijds en co-creatie richting de toekomst anderzijds. We pakken de handschoen op en organiseren op 3 juni een online buurtbijeenkomst genaamd G-buurt Moving Forward gericht op community healing én de stap vooruit maken: wat hebben we nodig om weer door te kunnen? We sluiten de bijeenkomst af met een ritueel om de stap richting voorwaarts te markeren. Er zijn zo’n 40 mensen aanwezig, bewoners en ook ambtenaren en partners uit de wijk.

Impasse
De politiek wil het zomerreces, de evaluatie van de buurtbudgetten en het fraudeonderzoek afwachten. Als buurtprofessionals willen we de energie en het ritme van de buurt volgen en de hoop en het precaire herstel van vertrouwen vasthouden. Anders zijn we na het reces terug bij af of zelfs nog verder van huis.

Doorstart
We laten het er niet bij. We schalen op en we blijven verbinden. We gaan het gesprek aan met de gemeente en politiek en komen tot een gezamenlijke oplossing: met behulp van een subsidie kunnen we verder met de doorstart in de zomer.

22 augustus: samen bouwen we aan onze G-buurt
Er is behoefte aan actie. Voor de fraude waren er ook al uitdagingen. Zoals we allemaal wel weten: werken in (ontwikkel) buurten vraagt een lange adem en verdient tijd en ruimte om organisch te laten groeien. De kerngroep was keihard aan het werk, alleen had soms het gevoel aan een dood paard te trekken. Het bewonersplatform dat op 12 september 2018 ontstond tijdens een grootschalige G-buurt bijeenkomst was nooit echt geactiveerd.

Het stellen van een collectieve uitdaging helpt! Daarom besluiten we om in 3 weken tijd een actiedag te organiseren met het thema ‘Samen bouwen we aan onze G-buurt’. Volledig op co-creatie basis. In de vorm van online én hybride meetings bereiden we de dag voor. Ideeën, talenten, plannen en netwerken komen samen. En vooral mensen komen samen. Het buurt wandelteam bereidt een buurtwandeling voor langs kunst in de buurt en collectieve ruimtes. Een prachtige manier om elkaar en de buurt beter te leren kennen.

Het bijzondere is dat op de dag zelf iedereen elkaar weet aan te vullen en inspringt waar nodig. De energie van de dag en het onderlinge enthousiasme is hartverwarmend. We starten gezamenlijk met een motivational speech van Peggy Anijs die ons allemaal raakt. We genieten van de dag en alles wat we bereikt hebben met elkaar.

Veerkrachtige G-buurt
In plaats van dat er steeds minder mensen komen, wat je vaak ziet bij participatieprocessen, neemt de groep juist steeds meer toe. En steeds meer organisaties uit de buurt doen mee. Het stevige netwerk dat de buurtprofessionals en bewoners hebben helpt hier enorm bij. Een veerkrachtige buurt gaat over het vermogen om te kunnen herstellen van de schokken en we zijn trots dat we hiermee de G-buurt positief op de kaart zetten. Terwijl we nog aan het nagenieten zijn van het succes van 22 augustus, zijn de voorbereidingen van de organisatie van de ‘Dag van de G-buurt’ alweer gestart. Een belangrijke dag voor ons om te vieren.

Bouwstenen
De volgende bouwstenen hebben bijgedragen om de tegenslag te kunnen ombouwen in veerkracht:
-    Transparant en open naar de buurt, de gemeente en naar elkaar: met o.a. kascommissie, open meetings, online verslaglegging en een whatsapp groep waar ook stadsdeel commissie leden en ambtenaren onderdeel van uitmaken.
-    Uitnodigend naar alle bewoners en andere stakeholders om mee te doen en een onderdeel uit te maken van G-buurt Moving Forward. Op deze manier groeien we organisch, zijn we inclusief en bevorderen we diversiteit.
-    Voor en door de buurt in samenwerking met lokale partners (!Woon, Swazoom, Rochdale, de gemeente, de buurtwerkkamer, de kinder- en buurtboerderij Gliphoeve, bewonerscommissies, Bijlmermuseum, Radio Mart, Lola Buitenpost, Elixer en collectieve ruimtes van de flats).
-    Co-creatie als basis: door ideeën, talenten, organisaties en perspectieven samen te brengen bereiken we dingen die je in je eentje nooit kan bereiken.
-    Actiegericht en speels: we hebben een speelruimte gecreëerd voor onszelf het experimentele karakter van de buurtbudgetten weer tot haar recht komt en er innovatieve oplossingen en aanpakken ontstaan. In deze speelruimte zijn rituelen ook belangrijk, zoals het vieren.
-    Een waarderende blik naar elkaar en naar onze buurt, o.a. door te vieren van alles wat we bereiken en te genieten van het samen bezig zijn
Vanuit deze bouwstenen bouwen we een aan duurzame bewonersorganisatie met een stevige visie en strategie. Een organisatie en beweging die veel meer kan betekenen dan alleen het uitvoeren van buurtbudgetten.

Meer informatie?

-    https://www.facebook.com/G-buurt-Moving-Forward-105348894621540

-    Radio Mart terugblik op de actiedag van 22 augustus

-    Google drive met verslagen en foto's

-    Inspreken bij de stadsdeel commissie vergadering (spreektijd na +/- 1 uur)

-    Hybride meeting 13 augustus

-    Hybride meeting 6 augustus: Hybride meeting 6 augustus
Deel dit:
Afzender
Geplaatst door