Bericht

Subsidieregeling integraal maatschappelijk initiatief is er door!

Geplaatst op 16 maart 2021, 11:21 uur

Goed nieuws: Het college van B&W heeft ingestemd met de nieuwe subsidieregeling integraal maatschappelijk initiatief. Een van de hoofdpunten uit het Maatschappelijk akkoord Ma.ak020!

 

Voor wie is deze regeling?

De regeling Integraal maatschappelijk initiatief gaat om activiteiten die een bijdrage leveren aan meerdere beleidsterreinen (zoals openbaar groen, jeugd en werkgelegenheid) en waar bewoners betrokken zijn bij de organisatie of uitvoering van de activiteiten. Of activiteiten die tot doel hebben de organisatie te versterken die maatschappelijke, integrale initiatieven uitvoert.

Uit de regeling: "Het doel van deze regeling is om integrale maatschappelijke initiatieven mogelijk te maken waarbinnen activiteiten plaatsvinden die beleidsterreinoverstijgend zijn. De integrale maatschappelijke initiatieven hebben door hun integrale aanpak een vernieuwende, effectievere of efficiëntere werkwijze om de beleidsdoelen van het college te realiseren en zijn beter in staat bredere doelgroepen te bereiken."

  

Hoe werkt de regeling?

Voor 2021 is er € 1,6 miljoen beschikbaar voor integrale initiatieven. Voor de uitvoering van de regeling wordt een Bureau Integraal Maatschappelijk Initiatief (BIMI) opgericht. Zo maakt de gemeente één loket met één regeling waar zowel initiatiefnemers, maatschappelijke organisaties als medewerkers van de gemeente terecht kunnen. Het bureau zorgt dat de aanvragen op de juiste plek en door de juiste mensen behandeld worden en kan initiatiefnemers ondersteunen in de planvorming. Voor dit bureau wordt een kwartiermaker BIMI aangesteld. Daarnaast wordt het subsidieloket ingericht zodat de regeling per april ook via www.amsterdam.nl/subsidies te vinden is en start de werving van de leden voor de externe commissie.  


Wanneer begint de regeling?

De regeling gaat per april van start. De aanvragen worden in twee tranches ingediend en onderling vergeleken op kwaliteit. De deadline voor de eerste tranche is 1 mei 2021 (subsidieplafond van € 1,0 miljoen) en voor de tweede tranche 1 september 2021 (subsidieplafond € 0,6 mln). Na een ambtelijke toets adviseert een externe commissie over de aanvragen. Op basis daarvan worden de aanvragen al dan niet gehonoreerd. 

 

Wat moet er nog gebeuren?

Nu de regeling is vastgesteld gaan de ambtenaren op volle snelheid door om de organisatie in te richten. De eerste stap is gezet met de vaststelling van de regeling. Dit eerste jaar is een leerjaar.

 

 

 

Illustration
Noorderparktrust, waar het allemaal begon. De eerste versie van deze regeling werd drie jaar geleden met de Noorderparktrust uitgevoerd.
Deel dit: