Bericht

Enquete Rekenkamer over Ma.ak020

Geplaatst op 21 mei 2021, 09:38 uur

Beste Amsterdammer,


Graag nodigen we u uit een korte vragenlijst in te vullen over de totstandkoming van het Amsterdamse Maatschappelijke Akkoord (Ma.ak020). We zijn, als Rekenkamer, benieuwd naar uw persoonlijke ervaringen tijdens dit proces en naar uw mening over de gevolgde werkwijze en het resultaat. De vragen hebben betrekking op de periode van eind 2018 tot eind 2019. Mocht u later bij Ma.ak020 betrokken zijn geraakt, dan hoeft u deze vragenlijst niet in te vullen.

Het invullen van de vragenlijst duurt tussen de 5 en 10 minuten. De vragenlijst is digitaal en vindt u hier. U heeft tot en met maandag 24 mei om de enquête in te vullen.
Wij stellen uw deelname zeer op prijs. Ook bedanken wij de coördinatoren van Ma.ak020 voor hun medewerking door het verspreiden van deze uitnodiging onder het Ma.ak020-netwerk.

Hartelijk dank,

Annemarieke van der Veer

Coördinator en onderzoeker Rekenkamer Metropool Amsterdam


Deze vragenlijst is alleen voor mensen die betrokken waren bij Ma.ak020 in de periode van eind 2018 tot eind 2019.

***

Over het onderzoek

Door uw antwoorden krijgt de Rekenkamer Metropool Amsterdam (RMA) een beeld van wat er is gebeurd om het Maatschappelijk Akkoord te realiseren, wie daarbij betrokken zijn geweest en hoe dit proces is ervaren. Dat willen wij graag weten omdat we onderzoek doen naar de realisatie van de ambities rond het coalitiethema Democratisering, zoals geformuleerd in het coalitieakkoord 2018-2022 Een nieuwe lente en een nieuw geluid. Een onderdeel van dit onderzoek is de totstandkoming van het Maatschappelijk Akkoord.
Het onderzoek maakt deel uit van een breder onderzoek naar de navolgbaarheid en realisatie van de ambities uit het coalitieakkoord. Daarvoor bekijken we welke concrete stappen er zijn gezet om uitvoering te geven aan negen thema’s uit het coalitieakkoord. Een van die thema’s is Democratisering.

Meer informatie over het onderzoek vindt u hier.

***

Over de RMA

De RMA onderzoekt hoe het bestuur van de gemeente Amsterdam het gemeentelijke beleid uitvoert. We controleren of het bestuur volgens de regels werkt, de afgesproken doelen waarmaakt en of het daaraan niet meer geld uitgeeft dan nodig. We zijn onafhankelijk en bepalen zelf waar we onderzoek naar doen.

***

Over de verwerking van uw gegevens

U kunt de enquête anoniem invullen. We gaan zorgvuldig om met uw gegevens. We gebruiken uw gegevens enkel voor dit onderzoek en delen uw gegevens niet met de gemeente en/of andere partijen. We beschrijven de uitkomsten van het onderzoek in een openbaar onderzoeksrapport. Door de vragenlijst in te vullen gaat u akkoord met de verwerking van uw gegevens. Heeft u hier vragen over, neem dan contact op met de coördinator van dit onderzoek: Annemarieke van der Veer, a.vanderveer@rekenkamer-amsterdam.nl.
 

 

 

Illustration
 
Deel dit: