Bericht

Aanpassingen bestuurlijk stelsel

Geplaatst op 24 juni 2021, 20:42 uur

Stadsamendementen en stadsmoties over het bestuurlijk stelsel

Wethouder Rutger Groot Wassink was als raadslid groot criticaster van de huidige manier waarop Amsterdam wordt bestuurd. De discussie over het bestuurlijk stelsel laaide twee jaar geleden na een zeer kritisch evaluatierapport weer op. Woensdag 23 juni is in de raadscommissie het nieuwe voorstel besproken met een paar opvallende voorstellen erin. En er is via ‘stadsamendementen’ en ‘stadsmoties’ (een nieuw instrument om ideeën uit de stad voor te leggen aan college en raad) een aantal voorstellen gedaan die hopelijk in de raad besproken en meegewogen worden.
Het college stelt voor om de stadsdeelcommissies weer meer bevoegdheden te geven, zodat ‘de macht’ die nu centraal geregeld is meer gedeeld wordt met de stadsdelen. De Dagelijks Bestuurders blijven benoemd, maar per stadsamendement wordt opgeroepen om deze persoon te kiezen. Een ander opvallend voorstel is het instellen van stadsdeelpanels met 250 gelote bewoners in elk stadsdeel. Deze groep zou 2x per jaar bijeen komen om heikele kwesties te bespreken op voordacht van de stadsdeelcommissies. Per stadsamendement is daar een voorstel gedaan om ook onderwerpen vanuit de burgers zelf te agenderen. Uit de participatie is het idee gekomen om bij elk beleidsvoorstel een bewonerseffectrapportage te doen. En er is gepleit voor het instellen van een onafhankelijk participatieloket dat bewoners inzicht geeft in de participatie waar ze op kunnen rekenen en waar ze ook ondersteuning voor krijgen tijdens het participatieproces. Al met al moet het nieuwe voorstel zorgen voor meer zeggenschap van Amsterdammers.

Lees meer in de bijlagen.

 

Deel dit: