Bericht

Over de waarde van broedplaatsen

Geplaatst op 18 september 2021, 18:16 uur
Illustration

Afgelopen 30 augustus organiseerde de Belangengroep Broedplaatsondernemers MRA een Technische Sessie voor de gemeenteraad en ambtenaren Vastgoed, Gebiedsontwikkeling en Kunst & Cultuur. Dit is nodig omdat er vanaf 2022 extreem op de broedplaatsen wordt bezuinigd. Zie bijgevoegde pdf met de cijfers.

Sebastian Duchene van MAEX toonde hoe hoog broedplaatsen scoren op veel SDG's tegelijk. SDG's zijn Social development goals die maatschappelijke waarde laten zien, in de social handprint van de MAEX. Deze social handprint is sinds kort voorwaarde voor het mogen indienen van een RIMI-aanvraag, de financieringsregeling voor integraal werkende initiatieven.

De RIMI maakt dat ambtenaren van uiteenlopende directies nu soms voor het eerst bij elkaar aan tafel zitten. Neem een maatschappelijk initiatief met een gebouw, openbare tuin en programmering met buurtbewoners. Daarvoor gaan gebiedsambtenaren en de afdelingen Democratisering en Gemeentelijk Vastgoed met elkaar in overleg.

Verder in deze technische sessie:

Hay Schoolmeesters presenteerde de donkere cijfers van de bezuiniging van 1 miljoen euro op Broedplaatsen in 2022 en het vooralsnog ontbreken van budget vanaf 2023. Ook sprak Simon van Dommelen (LOLA) over de aanstaande leegstandbeheertender en de dilemma’s van o.a. de kostprijsdekkende huur en het ontbreken van een integrale visie op broedplaatsen. Professionals van Rebel Group en MAEX toonden de economische en maatschappelijke meerwaarde van broedplaatsen, informatie die tot nu toe niet wijdverspreid is in Amsterdam maar de significantie van broedplaatsen des te meer benadrukt. Ten slotte lieten Karien van Assendelft (broedplaats Tugela85) en Isis de Wel (CAWA en De Kunstraad) het lonkend perspectief van de broedplaats nieuwe stijl zien: plekken die naast kunst en cultuur ook waarde hebben voor welzijn, onderwijs, gebiedsontwikkeling en economie.

De Belangengroep Broedplaatsondernemers MRA werkt in de komende weken het concept voor de Broedplaats van de Toekomst verder uit. Om te laten zien dat de Broedplaatsen van de Toekomst van cruciaal belang zijn als levensader van de creatieve stad. Om dat voor de toekomst te behouden moet de bezuiniging op broedplaatsen in 2022 worden teruggedraaid en moet er een nieuw en groter budget vanaf 2023 voor de realisatie en instandhouding van broedplaatsen beschikbaar zijn.


Deel dit: