Bericht

Ervaringsdag Coalitie zorg

Geplaatst op 6 oktober 2021, 11:51 uur
Illustration

De Raadzaal van stadsdeel Nieuw-West stond op 22 september 2021 in het teken van een ervaringsdag. Ambtenaren van PMB en andere directies dachten na over de aansluiting formele en informele zorg en welzijn. Taal blijkt een belangrijk strijkelblok te zijn: formele en informele zorgpartijen spreken elkaars taal niet. Ambtenaren moeten vaker het veld in en bij initiatieven langs om meer begrip te krijgen voor de belangrijke functie die informele zorgpartijen spelen. Ook de politiek kreeg een belangrijke wake-up call: geef ambtenaren via een motie meer ruimte om te experimenteren. En tot slot werd het belang van intermediairs tussen formele en informele zorgpartijen aangestipt als een verbeterpunt.

Met Machteld Combe (projectleider Buurtrechten bij team Democratisering), Nies Medema (Ma.ak020), Leila Badaou (Moedernetwerk) en Rafia Aallouch (Stichting Home Empowerment). 

De ontwerpers van Ideate gaan verkennen of ze in opdracht voor Machteld Combé als onderdeel van hun social return verplichting een concrete oplossing kunnen uitwerken en testen met een kleine pilot.

[met dank aan Joeri van den Ende]

Deel dit: