Bericht

Memo voor de onderhandelaars

Geplaatst op 20 april 2022, 23:05 uur

Vorige week stuurde team Ma.ak020 een memo aan de onderhandelaars en raad met de volgende speerpunten waar Ma.ak020 de komende jaren aan wil bijdragen. Zie bijlage voor de memo. Samenvattend:

1. Verder met het Akkoord
a. Het Maatschappelijk akkoord loopt tot tenminste 2025. Welk akkoordpunten krijgen aandacht in de komende bestuursperiode? Het subsidiariteitsbeginsel (dat betekent: beslissingen zo dichtbij mogelijk leggen), maatschappelijk aanbesteden, oplopend tot 10% van de begroting, een centraal online platform voor verbinding en het delen van ervaring en data. Wij stellen een gezamenlijke herijking en verrijking van het Maatschappelijk akkoord voor.
b. Ma.ak020 verheugt zich op een raadsbrede belangstelling en betrokkenheid bij de democratiseringsopgave voor onze stad. Wellicht kan in de raad hiervoor een aparte werkgroep worden ingesteld.
c. Ruimte voor nieuw democratiseringsinitiatief, zoals het uitwerken van het buurtrecht Recht op Informatie, Onderzoek en Ondersteuning bij maatschappelijk initiatief.
d. Voor de gemeente ligt de nadruk over het algemeen op de inhoud van een thema. Ma.ak020 pleit voor het inzetten van speciale transitie-ambtenaren voor het proces: de veranderende kennis en kunde die komen kijken bij democratisering.

2. Door met de Ma.akbanken

3. Verbindende rol samen met netwerken in de stad
Ma.ak020 gaat graag door met de de verbindende rol van de afgelopen jaren in de netwerken rond zeggenschap en mede eigenaarschap voor Amsterdammers.

We kijken uit naar de voortzetting van een bijzondere samenwerking met het bestuur van de stad.  

Deel dit: