Bericht

Ma.akbank Wind: de uitkomsten

Geplaatst op 2 juni 2022, 13:37 uur
Illustration

Op 17 mei 2022 hebben de deelnemers van de Ma.akbank Wind samen de conclusies en aanbevelingen geformuleerd. De  inhoudelijke uitkomsten zijn opgeleverd aan Rick Vermin, bestuurder stadsdeel Oost. Op 13 juni worden die met hem besproken, waarbij alle deelnemers zijn uitgenodigd. Ook het RES-team van de gemeente, die gaan over de windturbine-opgave in de stad, is daar bij. Na de presentatie wordt besproken of en hoe samen vervolg kan worden gegeven aan deze uitkomsten. Een aantal deelnemers buigt zich ondertussen over de vraag: hoe kunnen wij nou als actieve bewoners in Oost zelf met de uitkomsten aan de slag?

We werken nog aan een integraal rapport, waarin ook aandacht voor het proces van samenwerken aan de Ma.akbank. In de bijlage de voorlopige conlcusies, aanbevelingen en andere bevindingen.

Hieronder vind je de belangrijkste conclusies en aanbevelingen. Vragen en reacties zijn zeer welkom, mail ons op akkoord020@gmail.com.

De conclusies onder elkaar:
    De deelnemers hebben grote twijfel over de geschiktheid van de huidige 2 primaire zoekgebieden voor windturbines in stadsdeel Oost [IJmeer en Science Park]. Zeker gezien de bevolkingsdichtheid, het gebrek aan ruimte, de invloed op natuur en werelderfgoed, en de kans op gezondheidsklachten bij omwonenden.
    Tijdens de Ma.akbank is geen duidelijkheid gekregen van de gemeente over de onderbouwing van de selectiecriteria voor deze zoekgebieden.
    Aan de Ma.akbank is twijfel geuit over de noodzakelijkheid van (meer) windturbines op land, ten opzichte van wat op zee haalbaar en mogelijk is.
    Over turbines in dichtbevolkte gebied als stadsdeel Oost: Als Amsterdam besluit tot het plaatsen van windturbines, dan vindt de Ma.akbank meer en/of hogere turbines in de haven een beter alternatief voor turbines in stadsdeel Oost.
    In Oost zijn meerdere alternatieven mogelijk om (substantieel) bij te dragen aan de gewenste energietransitie-doelstelling. Die behoeven verder onderzoek. Voorbeeld: In Oost is 30-50% (afhankelijk van rekenmethode) energiebesparing mogelijk: onder andere in woningen, bij grootverbruikers en door gedragsaanpassing.
    Over de urgentie: het is de hoogste tijd werk te maken van de energietransitie. Voor- en tegenstanders van windturbines in Oost delen die opvatting, en vinden dat hier met zo veel mogelijk bewoners en partijen op zo kort mogelijke termijn samen aan gewerkt moet worden.

Aanbevelingen zijn zoal:
-    Gemeente: klop samen met Energie Samen en Amsterdamse windcoöperaties , bij het Rijk aan om een deel van de Noordzee toegewezen te krijgen voor een windproject. Of tender mee, net als energiebedrijven.
-    Gemeente: neem kennis van de door het Rijk gepubliceerde cijfers
-     over de haalbaarheid van de windenergiedoelstelling op zee, en geef aan hoe de gemeente zich daartoe verhoudt en waarom.
-    Gemeente: zoek in samenwerking met buurgemeenten naar betere plekken in de metropoolregio Amsterdam, Flevoland en in de RES Noord-Holland, met naar verwachting veel minder impact op bewoners, recreanten, tuinders, erfgoed en natuur.
-    Gemeente: indien er sprake is van plaatsing van windturbine(s), ontwikkel deze dan bij voorkeur in 100% lokaal eigendom.
-    Stadsdeel Oost en gemeente: Indien besloten wordt om een of meer turbines te plaatsten, ontwikkel samen met bewoners en organisaties mogelijkheden tot mede-eigenaarschap in energie-coöperaties. Dat kunnen ook windturbines van de stad buiten de gemeentegrenzen zijn.
-    Stadsdeel Oost: ondersteun coöperaties in oprichting aan de hand van buurtrechten als zij behoefte hebben aan ondersteuning.
-    Stadsdeel Oost: maak van het stadsdeel een proeftuin voor het ontwikkelen en ondersteunen van innovatieve technieken en andere manieren om tot een breed gedragen en succesvolle energietransitie te komen.
-    Gemeente, ga zo snel mogelijk samen met de stad over van consultatie van bewoners naar samenwerking met bewoners en betrokken organisaties in het vraagstuk: hoe krijgen we Oost, Amsterdam en de hele metropoolregio op schone energie.
-    Stadsdeel Oost, organiseer in samenwerking met lokale initiatiefnemers en (stedelijke) netwerken op het gebied van energietransitie, en verder met (o.a.) de uitkomsten van de Ma.akbank en de onlangs gehouden Road Show met de TU Delft (filmverslag), een vervolg op deze Ma.akbank. Schuif initiatieven en uitkomsten in elkaar, en werk door aan de uitkomsten en aanbevelingen. De meeste deelnemers aan de Ma.akbank willen bijdragen aan dat vervolg.

Documenten

Deel dit: