Bericht

Ma.ak020 netwerkbijeenkomst 23 juni 2022

Geplaatst op 25 juli 2022, 22:54 uur
Illustration

Op 23 juni was het Ma.aknetwerk eindelijk weer in een grote groep bij elkaar. De centrale vraag van de avond -zien we behoefte en/of noodzaak voor een opfrissing of verrijking van het bestaande Maatschappelijk akkoord- kreeg een duidelijk antwoord: JA! 
 
De avond bracht en gaf energie. Hele waardevolle inzichten en nieuwe impulsen om het Maatschappelijk akkoord, dat vooralsnog een looptijd heeft tot ten minste 2025, verder, zichtbaarder, inclusiever en krachtiger van waarde te laten zijn in de stad. Voor initiatieven, voor de samenwerking tussen partijen rondom een thema of opgave, en als verbindende factor in actiever burgerschap.

Er zit nog altijd veel kracht in Ma.ak020, zowel in het netwerk als in het akkoord zelf.
Terugkerende oproep is om die die kracht beter zichtbaar en inzetbaar te maken in de stad en de gemeente.
Er is behoefte om andere routes voor uitvoering van het Maatschappelijk akkoord door te ontwikkelen dan alleen Ma.akbanken.
Net als in vele andere sectoren, netwerken en initiatieven heeft ook netwerk Ma.ak020 de taak om haar achterban opnieuw aan zich te binden, te vergroten, en diverser te maken. Die verantwoordelijkheid wordt sterk gevoeld en vraagt verdere aandacht in het vervolg.  
 
Wat kwam er verder uit de avond? Dat vind je als pdf bij dit bericht.

Kort na de zomer komt het vervolg: hoe organiseren we de opfrissing/verrijking van het Maatschappelijk akkoord.

 

Foto's: José Costa

Deel dit: