Bericht

Ma.akbrief #29 en #30

Geplaatst op 7 december 2022, 12:26 uur
Illustration

Van de redactie

Er was even wat minder nieuws zichtbaar geweest vanuit Ma.ak020, maar dat wil niet zeggen dat er niets gebeurt. Integendeel! Het team is met van alles tegelijk bezig. Veel is voorbereidend werk, zoals voor nieuwe Ma.akbanken en een beter online platform. En eind november werd de Ma.akbank Wind geëvalueerd met de opdrachtgevers. Zie ook het plaatje hieronder.
Op 1 december was een vervolg op de netwerkbijeenkomst van 23 juni. De deelnemers van de 23e aan het werk met ambtenaren en wethouder Rutger Groot Wassink, in aanloop naar de plannen voor Ma.ak020 in 2023.

Verder in editie 30: Antwerpen blijft inspiratiebron, Het Maatschappelijk akkoord in Zwitserland en Verbinding op actief burgerschap & Donut. Lees Ma.akbrief #30 hier.

En in Ma.akbrief 29: Ma.akbijeenkomst op 23 juni geeft vernieuwde energie en Verkenning Ma.akbank over fysieke en online publieke ruimte. Lees Ma.akbrief #29 hier

Deel dit: