Blogpost

Gemeenteraad: verklein het recht op inspraak niet!

Geplaatst op 12 mei 2023, 15:26 uur
Illustration

Inspreken is een recht. Het voorstel van de gemeenteraad 020 om de inspraak van Amsterdammers in de raadscommissies vijf keer zo klein te maken staat haaks op de opgave om het vertrouwen in de politiek te herstellen. Het verlichten van de werkdruk van de gemeenteraad (waar het voorstel over gaat) mag nooit ten koste gaan van de inbreng van betrokken Amsterdammers. Ma.ak020 roept op (zie brief met Raadsadres onderaan) dit punt uit het voorstel te schrappen, en met de raad te bespreken hoe Amsterdammers juist kunnen helpen de werkdruk van raadsleden te verlagen.
Wordt vervolgd!

Voorstel gemeenteraad zie agendapunt 15:
https://amsterdam.raadsinformatie.nl/vergadering/1035815

Deel dit: