Bericht

Verkenning Ma.akbank Samenwerken in de stad: de taaiheid 

Geplaatst op 20 juli 2023, 15:59 uur
Illustration

Centraal thema
Het Ma.akteam levert deze week een volgende verkenning op: is er behoefte en/of noodzaak voor een Ma.akbank Samenwerken in de stad? Een aantal verschillende gesprekken die we hebben gevoerd, met grote en kleine, oude en nieuwe initiatieven in de stad en met lokale en centrale ambtenaren, geeft een overeenkomstig beeld: tussen initiatieven en gemeente blijken op diverse plekken in de stad, en op uiteenlopende opgaves en thema’s, vergelijkbare ervaringen worden opgedaan op zoek naar betere samenwerking. Voldoende om te kunnen stellen dat een Ma.akbank hierover een behulpzame toevoeging kan zijn. Rode draad in deze verkennende gesprekken: de taaiheid in het democratiseringsproces. 
  
Terugkerend beeld 
Door de oogharen kijkend naar de lijst met issues die tijdens de verkenningsgesprekken is opgesteld, leert dat de doelen die we met elkaar nastreven, al langere tijd bekend zijn. Sommige gaan terug van voor het Maatschappelijk akkoord, ten tijde van het netwerk Ruimte voor Initiatief. Zoals onbegrip en ongemak over verschillende rollen en belangen in samenwerking en het verschil in taal. De gesprekken gingen ook veel over het (niet kunnen) koppelen van de democratiseringsopgave aan een inhoudelijk vraagstuk, de overdracht van invloed en zeggenschap naar de leefwereld en de vraag of de gemeente dit wel echt wil, het belang van lokale burger-expertise versus het verloop bij de gemeente, en de overbelasting van actieve Amsterdammers met expertise op inhoud en proces. 
  
De taaiheid centraal 
Het is misschien geen verrassing, dit terugkerende beeld. We weten allemaal dat de democratiseringsopgave een opgave van de lang, misschien wel zeer lange adem is. Het is dan ook goed en realistisch, om niet verbaasd te zijn over dit beeld, en het juist centraal te zetten, en daar de vraag aan te koppelen: hoe gaan we deze taaiheid te lijf? Hoe gaan we er (beter) mee om, wat vraagt deze van ons, als we hem beter in beeld brengen van alle kanten, wat leren we er dan van, en kunnen we er wellicht met innovaties iets aan doen? Kunnen we hem in stukjes opknippen wellicht, zodat er realistische(r) stappen gezet kunnen worden, die niet tot terugkerende frustraties en ongemakken leiden? In feite de democratiseringsvraag ten top! 
  
Aan de slag 
De verwachting is dat we direct naar de zomer aan de slag gaan met dit vraagstuk. De Ma.akbank-methodiek zal hier ondersteunend in zijn, maar wel iets ander dan tot nu toe. Het idee is vooralsnog om klein te beginnen en al werkend, onderzoekend en analyserend, te groeien in de richting die dat vraagt, zowel op inhoud als in de stad: welke kwesties of situatie dienen als voorbeeld, wie zijn daarbij gesprekspartner, welke expertise is daarbij nodig, welke bestuurders uit stadsdelen zien daar kansen bij en wat betekent dat dan weer voor de opgave. Voor deze start is werkbudget beschikbaar. Als je dit leest en denkt: daar wil ik aan bijdragen, stuur dan een mail. 

Deel dit: