Bericht

Kies voor een Stadsbreed gesprek over Groen (door Frank Alsema, afb. Ma.ak)

Geplaatst op 6 juni 2024, 11:55 uur
Illustration

Vandaag staat Amsterdam voor een belangrijk moment: Het referendum over de Hoofdgroenstructuur. Dat gaat echt ergens over! Dit referendum legt pijnlijk bloot dat een duurzame visie op groen en ruimte in de stad ontbreekt. Ik mis namelijk het debat waaruit breed gedragen antwoorden voor de complexe opgave van duurzaamheid en leefbaarheid zijn voortgekomen. 

Groen is meer dan planten en bomen; het symboliseert duurzaamheid, hergebruik en vergroening. Het staat voor een gezond leven en biodiversiteit. Het behoud van onze planeet staat centraal. 

Amsterdam verandert snel. Er wordt gebouwd, het verkeer neemt toe, de stad wordt heter en natter. Stevige zomerstormen bedreigen onze bomen. De druk op de ruimte groeit snel en de opgave om deze ruimte te beheren wordt steeds complexer. Groen betekent immers ook gezondheid, sociale cohesie en publieke ruimtes van hoge kwaliteit. Groen brengt ver uiteenlopende meningen, politieke spanningen en economische dilemma’s met zich mee, wat deze uitdaging een juridische, wetenschappelijke, sociale en financiële lading geeft. Daarom hebben we een integrale visie en actieplan nodig, gericht op: hittebestendigheid, lucht- en waterkwaliteit, regenwaterbeheer en grondgebruik. Kortom: weerbaarheid. 

Op steeds meer plekken zijn Amsterdammers al zeer actief betrokken bij groenprojecten. Zij voelen zich mede-eigenaar van dit groen en  daarom is het essentieel dat hier gezamenlijk, vroegtijdig een goed gesprek over gevoerd wordt. In de vorm van een stadsbreed  OntwerpLab met constructieve en kritische sessies, en met respect en waardering voor ieders kennis en bijdrage. Waarin we samen de complexiteit aangaan en samen eigenaar zijn van de oplossingen en acties. Werkend vanuit de vraag: welke stad willen we zijn? 

Gebruik je stem op 6 juni, en denk goed na waar je ja of nee tegen wilt zeggen. Daarmee is dat stadsbrede gesprek echter nog niet gevoerd! Dus gebruik daarna vooral je stem om met iedereen die al actief is in Groen, te komen tot wezenlijke samenwerking tussen ambtenaren, politici, burgers, actiegroepen, kennisinstellingen en bedrijven voor een echt leefbare toekomstperspectief voor heel de stad. Ik nodig iedereen uit om deel te nemen aan deze Groene Revolutie. 

Deel dit: