Bericht

Vandaag: raad over referendum!

Geplaatst op 26 juni 2024, 11:59 uur
Illustration

Hoe gaat de gemeenteraad om met de uitslag van het referendum over de Hoofdgroenstructuur? Dat is de grote vraag vandaag, als de uitslag wordt besproken in de raad, om half 2. Ook al was de vraagstelling in het referendum niet makkelijk, de uitslag is dat des te meer: een overduidelijke meerderheid sprak zich uit tegen de manier waarop wethouder Dantzig met de Hoofdgroenstructuur van de stad wenst om te gaan. Volgens de referendum-indieners #RHGS is dat een regelrechte bedreiging op al dat belangrijke groen. En dan is het proces waarmee tot dat beleid is gekomen, ook nog eens niet zo fraai. Gaat de raad luisteren naar de stad en de wethouder terug naar de tekentafel sturen, of durft de raad het aan om de uitslag van het referendum te negeren?

Een andere, misschien nog wel belangrijker vraag die achter dit alles schuilt, is: met de verdichting van de stad, meer mensen, meer woningen, meer verkeer, komt de hoeveelheid groen in de openbare ruimte ernstig onder druk te staan: niet alleen neemt het af, het raakt verbrokkeld (waarmee de biodiversiteit af zal nemen), de stad versteend verder (denk aan het oprukkende water), en het zijn meer mensen per m2 groen. Hoe gaan we daar mee om? Een complex vraagstuk. Want dat gaat ook over de schone lucht, gezondheid, speelruimte, veiligheid, ontmoetings-opties, etc!

Daarom heeft Frank Alsema het initiatief genomen de raad een brief te sturen met een oproep een breed, goed gesprek te organiseren in de stad, waarin al de mensen en partijen die hier mee bezig zijn, zich hier zorgen over maken, een stem krijgen en mee kunnen denken over de juiste route en daarbij passende oplossingen. Wat de raad ook besluit over het referendum, linksom of rechtsom zou dat het best passende vervolg zijn. Vindt ook het kernteam van Ma.ak020. We hebben daarom Frank ondersteund in dit initiatief.

De brief is ondertekend door 35 mensen en partijen uit de stad, uit alle windrichtingen en met verschillende expertise als het gaat om ons GROENE vraagstuk.

De korte versie staat hieronder in de link.

Deel dit: