Organisatie

Bewonersacademie

Netwerkorganisatie

De Bewonersacademie is een netwerk met meer dan 1000 actieve bewoners, betaalde krachten en (ervarings)deskundigen in organisaties en kennisinstellingen. Zij komen geregeld bij elkaar om met elkaars talent en kennis te delen en ervaringen uit te wisselen over hoe zij de buurt verbeteren. Uitgangspunt is de kennis van bewoners van hun wijk en leefomgeving.


In 2015 is met behulp van !WOON het netwerk opgestart en in 2015-2016 zijn zeven bijeenkomsten georganiseerd in zes verschillende stadsdelen. De vakgroepen Zorg, Groen en Media zijn opgezet en hebben eigen programma’s georganiseerd op verzoek van overheden, organisaties of bewoners.


In 2016 is de kerngroep van zes bewoners uit vijf stadsdelen opgezet en zijn de eerste betaalde opdrachten uitgevoerd: bijeenkomsten met diverse groepen bewoners en betaalde krachten rondom thema’s als Groen, Zorg en Media. Deze werden georganiseerd in samenwerking met de HvA, gemeente Amsterdam en relevante instellingen en organisaties.


Inmiddels is de Vereniging Bewonersacademie ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en hebben we 100% dekking van de activiteiten. Deels uit betaalde opdrachten voor de gemeente Amsterdam en de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC). Daarnaast heeft de Bewonersacademie subsidie ontvangen van het VSB-fonds en Stichting Doen voor 2017 en 2018.

Deel dit:
Contactpersonen van Bewonersacademie