organisatie

Bewonersacademie

Netwerkorganisatie

De Bewonersacademie is een netwerk met meer dan 1000 actieve bewoners, betaalde krachten en (ervarings)deskundigen in organisaties en kennisinstellingen. Zij komen geregeld bij elkaar om met elkaars talent en kennis te delen en ervaringen uit te wisselen over hoe zij de buurt verbeteren. Uitgangspunt is de kennis van bewoners van hun wijk en leefomgeving.


Lopende activiteiten: In gesprek met 750 Amsterdammers, Ma.aktafels voor het maatschappelijk akkoord voor Amsterdam


Waarom de Bewonersacademie?


We zien in de zorg en de wijkaanpak steeds complexere problemen ontstaan, waar vele organisaties bij betrokken zijn. Die problemen hebben geen standaard oplossing. Deze problemen vragen om samenwerking tussen organisaties, die van oudsher tegenover elkaar staan. Zij vragen ook de steun en de betrokkenheid van de vele bewonersinitiatieven. Zij worstelen met dezelfde problematiek, maar zijn wel degelijk onderdeel van de gezamenlijke oplossing. Wij supporten hen in hun bestaansrecht om te laten zien dat zij wel een serieuze partner zijn voor de gemeente, de woningcorporaties en de zorginstellingen.

Illustration
 
Deel dit: