organisatie

De Kandidatenmarkt

Onderneming, Non-profit, Netwerkorganisatie

De Kandidatenmarkt is een sociale netwerkorganisatie gevestigd in de Garage Notweg in Amsterdam Nieuw-West. Sinds 2012 werkt de Kandidatenmarkt vanuit een netwerkgerichte aanpak en via community-building aan het versterken van de sociaaleconomische positie van (kwetsbare) jongeren in de stad Amsterdam. De Kandidatenmarkt hanteert een integrale aanpak op het gebied van jeugdzorg, arbeidstoeleiding, schuldhulpverlening en trainings- en scholingstrajecten. Via verschillende programma’s heeft de Kandidatenmarkt in zeven jaar tijd 600 jongeren succesvol begeleidt en aan zich weten te binden.

Deel dit:
Contactpersonen van De Kandidatenmarkt
Personen verbonden aan De Kandidatenmarkt