organisatie

Hoodlab / Hoodlab Zuidoost

Onderneming, Netwerkorganisatie, Informele groep

HOODLAB METHODIEK


Hoodlab is een combinatie van de woorden neighbourhood + laboratorium. Een living lab in de buurt. Hoodlab bereikt bewoners, brengt energie en weet binnen te komen in de hoofden en harten van jong en oud. De bewoner wordt 1-op-1 gehoord en verleid om haar verhalen, behoeften, bezwaren en ideeën te delen en zelf onderdeel te zijn van de oplossing. Hoodlab faciliteert het traject waarmee bewoners samen met professionals werken aan de buurt.


+ Samen werken aan het welzijn van de Amsterdammers.


+ Een platform waar iedereen op kan inpluggen.


+ Faciliteren, begeleiden en voortzetten.


 


Integrale aanpak


Het participatie-, omgevings- en cultuursensitieve beleid van het college en de stadsdelen voeren we uit samen met de lokale netwerkpartners. Met een groep van professionals van verschillende gemeentelijke domeinen, corporaties, (informele) zorgpartners en betrokken bewoners werkt het Hoodlab social design team aan de opdracht. Zo werken we integraal aan het verbeteren van de leefbaarheid en leefomgeving van de bewoners aansluitend op het lokale gebiedsplan en kan het aanbod beter aan de vraag gematched worden.


 


Thema’s


In de Hoodlab aanpak raken we politieke thema’s zoals participatie, inclusie, jeugd, zorg & onderwijs, kunst & cultuur, sport & bewegen, openbare ruimte, groen, afval en veiligheid. In de gesprekken komt van alles aan bod wat we groeperen in People, Places en Projects.


De politieke thema’s combineren we met straatcultuur zoals urban sport, hip-hop, community art, content creatie en ondernemerschap. Ook komen er onderwerpen voorbij die je niet op school leert zoals non-violent communicatie, persoonlijk leiderschap, spiritualiteit en ademhaling.


 


Duurzaam borgen


We gaan op zoek naar buurtambassadeurs die de buurt duurzaam in beweging brengen leggen we de bijzondere verhalen van de buurt vast in levendige content. Hoodlab staat aan de basis van het maken van waardevolle content over en met de buurt zoals reportages, films, foto's, magazines, podcasts, exposities, community art projecten en inspirerende workshops of co-creatiesessies om de energie van het project en de bewoners te borgen en voort te zetten.

Illustration
 
Deel dit:
Contactpersonen van Hoodlab / Hoodlab Zuidoost