Organisatie

Westindische buurt in transitie

Non-profit

Het motto is: iedereen en elke stap telt!


Wij zijn sinds 2017 een groeiende groep bewoners in de Westindische of Postjesbuurt in Amsterdam West, die actief bijdragen aan een duurzame levensstijl en een sociale, gezonde, natuur- en watervriendelijke woon- en leefomgeving, voor ons en onze (klein)kinderen. 


De wensen van ca. 200 bewoners zijn in 2017 samengevat in een integraal projectplan, het inspiratieboek 'Westindische buurt: onderweg naar een duurzame en toekomstbestendige buurt' (zie bijlage). Het schetst een toekomstbeeld voor de mogelijke ontwikkeling van de buurt, en is gebaseerd op groenblauwe netwerken als structurerend principe: herstel van ecosystemen, biodiversiteit en het sluiten van de stedelijke kringlopen, vanuit een breed maatschappelijk draagvlak en een veerkrachtige buurt. 


Inmiddels is er een varieteit aan initiatieven in de private en openbare ruimte (speelpleinen) die bijdragen aan een sociale, gezonde, circulaire buurt (SDG's) en besluitvormingsprocessen. Met bewoners zijn verkennende schetsen en ontwerpen gemaakt voor het vergroenen en Rainproof maken van de Corantijnstraat (WIBIT sluit aan op maatschappelijke opgaven, zoals geformuleerd in de Green Deal – Duurzaam GWW 2.0). 


In 2018 scoort WIBIT in opzet op alle zes dimensies voor empowerment en een veerkrachtige community (Drift/Transitie Academie). Dineke Huizenga is initiatiefnemer; de coordinatie ligt nu bij Marijke Galama. 

Deel dit:
Contactpersonen van Westindische buurt in transitie