Annet van Hoorn

Mijn expertise

Project ontwikkelen, begeleiden. Aanleg en ontwerp van groeninitiatieven. Financiering. Contact met gemeente. Partners betrekken.

Mijn mogelijkheden

Ontwikkeling en uitvoering (onderzoek, planning, begroting, inkoop, aanleg, verslag/rapportering, organisatie). Verschillende soorten mensen betrekken en op hun gemak stellen. Fondsenwerving. Lesgeven.

Relevante ervaring

Permacultuur. Empowerend projectontwerp. Succesfactoren voor gedragsverandering. Verkoopvaardigheden. Coaching. Notuleren. Vertalen (N-E, E-N). Redigeren. WordPress.