Tamar Frankfurther

Mijn expertise

- Communicatie naar bewoners, gemeente en andere organisaties;


- Strategie hoe je iets (hopelijk) voor elkaar kunt krijgen in jouw eigen buurt;


- Informatie verschaffen over landelijk gebied Sloten-Oud Osdorp.

Mijn mogelijkheden

- Coördinator Beheergroep Natuurpark Vrije Geer; contactpersoon voor informatie en om je aan te melden als je mee wilt helpen;


- Beschikbaar om presentaties te geven over hóe je als bewoner iets voor elkaar kunt krijgen bij de gemeente (aan de hand van eigen ervaringen rond de acties en het latere referendum tot behoud van het Weilandje Vrije Geer en latere acties);


- Heb je vragen over en/of iets te melden over het landelijk gebied Sloten-Oud Osdorp, laat dan van je horen;


- Informatie verstrekken van wat er speelt in het landelijk gebied via de wekelijkse Rubriek Sloten-Oud Osdorp in de Westerpost, de website slotenoudosdorp.nl en de gelijknamige Dorpengids.

Relevante ervaring

- Communicatie


- Lobby-werk


- Presentaties geven