Lex de Jong

Bewoner, Ondernemer, Professional, Scholier/student
Wie is Lex?

In de 20 jaar dat ik woonachting ben in Bos en Lommer heb ik deze wijk en stad enorm zien veranderen. Ontwikkelingen die ten goede zijn gekomen aan de stad van nu en andere ontwikkelingen die een minder positief effect hebben gehad op de leefbaarheid.

Mijn werk en hobbies

Als Placemaker houd ik me bezig met het transformeren van publieke ruimte in aantrekkelijke verblijfsplekken - uitgaande van de wensen van de (toekomstige) gebruikers. Op het niveau van pleintjes en postzegelparken tot nieuwe woonwijken of gebieden in transformatie (van kantoren park naar gemixte functies of stationsgebieden)
(http://instagram.com/urbanboostNL)

Daarnaast actief als Regenwachter bij de Regenwacht (http://regenwacht020.nl), een initiatief om burgers meer bewust te maken van wat zij zelf kunnen doen om overlast als gevolg van hevige regenval en hittestress tegen te gaan.


Als lid van het ontwerpteam van het Ministerie van BZK - (http://oteam.nl) waarbinnen we - in opdracht van gemeenten met een complex ruimtelijk vraagstuk - ontwerpend onderzoek organiseren en samen met gerenommeerde bureaus tot een adviesrapport te komen.


Als 'hobby' zit ik in het laatste jaar van de Masterstudie Urban Management aan de HvA - dat zich richt op het oplossen van grootstedelijke vraagstukken. Als urban manager ben je de spil tussen de overheid, markt en burgers.

Mijn omgeving

Ik opereer landelijk - maar wat betreft Bos en Lommer waardeer ik het groen, het dorpse karakter en de bereikbaarheid. (A10, Sloterdijk, het groen van Spaarnwoude en de drukte van het centrum)

Mijn droom

Ben niet met een doel hier neergestreken. Twintig jaar geleden heb ik als woningzoekende niet bewust voor Bos en Lommer gekozen, al was het ook wel weer een keuze die - zeker in die tijd - niet voor iedereen voor de hand lag. De naam en het karakter van de buurt was nog een van om als gek verklaard te worden wanneer je daar wilde wonen.

Onbewust is dat misschien toch een trigger geweest waarom ik die uitdaging wel ben aangegaan, ik merk nu dat ik dat soort wijken juist het leukst vindt. Buurten die nog niet af en zijn en waar uitdagingen liggen om samen de buurt op te tillen zoals ik dat ook in Bos en Lommer (BoLo) heb gedaan. 

Eerst door het opzetten van de online en offline community boloboost (http://facebook.com/boloboost) en later ook met projecten in de buurt zoals het gemaal Mercator (https://www.facebook.com/gemaalmercator/) waarbij we middels community design een verwaarloosd stuk openbaar groen hebben getransformeerd in een (regenbestendig) plein. Of het Openluchthotel van Schaffelaar, een interventie in de Kolenkitbuurt waarbij er in het kader van 4 en 5 mei werd geslapen in de vrijheid van de openlucht in combinatie met een uitgebreide programmering van muziek, film en theater (https://urbanboost.nl/openluchthotel-van-schaffelaar/)

Mijn expertise

Gebiedsontwikkeling - Urbanboost beschikt over uitgebreide kennis en ervaring op het terrein van participatieve trajecten, community building en co-creatie op buurtniveau om met burgers en overheden van openbare ruimte (weer) aangename verblijfsplekken te maken. Maar als lid van het O-team van BZK (http://oteam.nl) richt ik me ook complex ruimtelijke vraagstukken op een hoger schaalniveau met ontwikkelaars, marktpartijen en overheden. Insteek van het O-team is om op een andere manier naar het probleem te kijken - bijvoorbeeld door eens met andere ogen naar een gebied te kijken en in plaats van een ontwerper een reclamebureau in te zetten. 

Klimaatadaptatie - met De Regenwacht (http://regenwacht.nl) werken we aan het meer bewust maken van bewoners en ondernemers wat zij zelf kunnen doen om wateroverlast (-schade) als gevolg van steeds heviger regenval te verminderen en hittestress door de steeds hetere zomers tegen te gaan. Hierbij richten we ons zowel op private tuinen als op openbare ruimte.

Mijn drijfveren

De basis van vrijwel al mijn projecten is om gebieden - regio's, steden, dorpen, buurten, straten of (vergeten) hoekjes - meer leefbaar en liefdevol te maken. 

Mijn werk karakteriseert zich in een drietal motto's:


- Don't ask PERMISSION. Ask for FORGIVENESS
- From SPACE to PLACE
- From LIVEABLE to LOVEABLE


Of het nu gaat om een aangename plek in de openbare ruimte of een leefbare private tuin. Soms is er geen tijd om te wachten en vaak geen behoefte, dan maar 'gewoon doen'. Natuurlijk is mate van deze werkwijze afhankelijk van de opdrachtgever en omvang van het project.

Mijn droomprojecten

Wat ik zelf een heel mooi project/interventie vind is Hotel van Schaffelaar (https://urbanboost.nl/openluchthotel-van-schaffelaar/) - op zich een klein project maar met een grote impact en boodschap.

Maar ook het de ontwikkelingen op Sloterdijk - van monofunctioneel gebied (werken) naar een gemixte woon/werk gebied zijn interessant om een rol in te mogen spelen. Samen met STIPO daar onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van placemaking en de community Sloterdijk Stad (https://www.facebook.com/SloterdijkStad/) begonnen om (toekomstige) bewoners en ondernemers aan elkaar te verbinden met het oog op de nieuwe stad die daar ontstaat (woningbouw) en de ontwikkeling van Sloterdijk als transporthub voor Haven-Stad


Nadat de Regenwacht in Amsterdam (regenwacht020) is opgestart is er sinds vorig jaar ook een Regenwacht in Eindhoven (regenwacht040) waardoor we nu een groot deel van Nederland kunnen bedienen. Een aansprekend project hebben we vorig jaar uitgevoerd in Amsterdam Oost met Regenwachtstation Middenmeer Noord (https://www.facebook.com/RWSMiddenmeer/) - een fysieke plek in de buurt en met de ontwikkeling van een educatiefprogramma hebben we ook - via de leerlingen - een grote groep ouders weten te bereiken en te interesseren om hun tuin meer klimaatbestendig in te richten.

Mijn mogelijkheden

initiator, placemaker, aanjager, community builder, verbinder, boundary spanner

Organisaties van Lex
Bekijk Lex de Jong ook in