Sem van de Pol

Mijn expertise

In 2003 heb ik de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening aan de Hogeschool van Amsterdam afgerond. Vervolgens ben ik een aantal jaren werkzaam geweest als woonbegeleider voor mensen met psychiatrische problematiek. In dit werkveld ontdekte ik de waarde van supervisie. In het werk zij er meestal voldoende zaken die geregeld moeten worden, het is volgens mij een bekende valkuil om 'in het praktische te blijven hangen'. Supervisie is een methode waar aandacht is voor het overstijgende niveau. Supervisie leert werknemers vragen te stellen waarom ze doen wat ze doen. Dit bracht mij ertoe om mijn ervaring te verbreden en mijn kennis te verdiepen. In mei 2014 heb ik de opleiding Supervisor in het Onderwijs afgerond bij het Centrum voor Nascholing Amsterdam.


Ik ben geregistreerd supervisor bij de  Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching (LVSC). Mijn werkzaamheden voer ik uit in naleving van de gedragcode van deze vakvereniging.

Mijn mogelijkheden

Begeleiden van personen binnen organisaties, begeleiding bij werk of begeleiding naar werk toe.


Sparringpartner zijn in de breedste zin van het woord.

Bekijk Sem van de Pol ook in