Waarom Ma.ak020

Doel

Het doel van Ma.ak020 is Amsterdammers beter in staat stellen samen een duurzaam inclusieve, gezonde, eerlijke, innovatieve en initiatiefrijke stad te maken. 

 

Wat?

Amsterdammers hebben samen een Maatschappelijk akkoord voor hun stad gemaakt,
met afspraken die het (mede)eigenaarschap en zeggenschap verder aanmoedigen en verstevigen tot ten minste 2025. 

Sinds 2018 hebben ruim 600 betrokken Amsterdammers op een of andere manier een bijdrage geleverd aan Ma.ak020.

 

Met wie?

Met maatschappelijk initiatiefnemers en stadmakers, politiek en overheid, grote en kleine bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en onderwijs, kunstenaars en bewoners. Samen zijn we partners in de ‘Amsterdamse aanpak’. We doen gelijkwaardig mee, zijn samen verantwoordelijk en onderschrijven het Maatschappelijk akkoord.

 

Uitvoering

Het akkoord, opgesteld door 600 Amsterdammers, is op 9 november 2019 op hoofdlijnen ondertekend door wethouder Groot Wassink. Wat betekent dat en hoe gaan we nu verder? Lees meer in deze brief.

Hier gaan we samen mee aan de slag

·       Maatschappelijk aanbesteden 1%-10% van de begroting

·       Met oa verruimde inzet social return en meedenken doelgroep over besteding

·       2% vd begroting voor deze werkwijze

·       Open spending data / transparantieverplichting

·       20 Donutdeals

·       Recht op zelfgekozen ondersteuning en onderzoek

·       Community benefits agreement toepassen in de Omgevingswet

·       Permanent leren versterken, oa met publiek-private financiering

·       Centraal online platform als ma.ak020.nl

 

Dit is al onderdeel van het coalitieakkoord, we gaan dit verder samen versterken

·       Beleidsinnovatieteam

·       Maatschappelijk initiatievenfonds

·       Right to Challenge, Right to Bid, Right to Plan

·       Buurtzeggenschap (alle buurten)

·       Buurtbegroten (alle buurten)

·       Participatief beleid bij inrichting publieke ruimte

·       (Juridische) ondersteuning Commons

·       Eerste hulp bij initiatieven

 

Interessant maar vraagt nog stevige gezamenlijke uitwerking

·       Mandaat zo lokaal mogelijk leggen

·       Amsterdamse Raad van State

·       Substantieel deel gemeentelijk klimaatfonds beschikbaar stellen voor schaalsprong naar duizenden Amsterdamse initiatieven voor energietransitie

 

Toekomstdroom

·       Vereveningsfonds Ontwikkelbuurten

·       10% van de gemeentebegroting participatief begroten

Initiatiefnemers

Ma.ak020 is een initiatief van Jasper Etten, Karien van Assendelft, Niesco Dubbelboer,
Nies Medema, Egbert Fransen, Marleen Stikker, Nora van der Linden en Floor Ziegler.

Bij de ontwikkeling van Ma.ak020 is een Amsterdams netwerk ontstaan van ruim 600 mensen. Het werk t.b.v. Ma.ak020 wordt geleid door een kernteam van vijf initiatiefnemers. Ma.ak020 komt tot stand in co-creatie met de Gemeente Amsterdam.

Het initiatief ontstond in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Actieve betrokkenen bij Ruimte voor Initiatief en Amsterdammers, maak je stad zagen aanleiding gezamenlijk een sterk signaal af te geven richting politiek en gemeente en sloegen de handen ineen. Tijdens het lijsttrekkersdebat op 16 maart 2018 in De Zwijger is het idee om een Maatschappelijk akkoord te ontwikkelen voor Amsterdam door de 10 aanwezige lijsttrekkers omarmd.

We werken met projectbegrotingen die door de gemeente Amsterdam (team Democratisering) worden vergoed. Hierin zijn opgenomen de inzet van het kernteam, inzet van een wisselende kring initiatiefnemers/zzp'ers/actieve bewoners (zoals voor netwerkbijeenkomsten, brainstorms, vormgeving en de coördinatie van de Ma.aktafels en Ma.akbanken) en de onkosten (website, locaties, catering, drukwerk etc). Daarnaast steekt iedereen veel passie-uren (d.w.z. onbetaalde uren) in Ma.ak020. Op termijn is cofinanciering van andere organisaties of partners nodig. In de loop van 2020 wordt daartoe een rechtsvorm voor de organisatie opgezet.

Het Ma.akteam bestaat momenteel uit Jasper Etten en Karien van Assendelft, Burcu Kirca, Sjors van der Meer, Zunga Linger, Nies Medema, Sharona Ceha, Cathelijne Bertels en Mats Siffels (januari 2022) 

Voor toelichting neem contact op via ons mailadres: akkoord020@gmail.com 

Hoogtepunten

voorjaar 2020: Ma.akplan (van aanpak) uitvoering Maatschappelijk akkoord en start Ma.akbanken

9 november 2019: Eindpresentatie Ma.ak020 inclusief handleiding en Ma.akkrant vol achtergrondinformatie

zomer-najaar 2019: Uitschrijven van het Maatschappelijk Akkoord met betrokkenen

19 juni 2019: Feestelijke bespreking van de uitkomsten van de Ma.aktafels, in de vorm van een '100-puntenlijst' tijdens het WeMakeThe.City festival

april- juni 2019: 40 Ma.aktafels door de hele stad. Honderden actieve en ervaren Amsterdammers uit diverse werkvelden, organisaties en instellingen werken hier aan de uitgangspunten en afspraken voor Ma.ak020. Onderwerpen voor deze Ma.aktafals zijn in overleg gekozen uit de grote verzameling ervaringen en expertise van de afgelopen jaren

4 april 2019: Kick off Ma.aktafels

23/24 november 2018: Droom- en doe-sessie over wat ons verbindt, nu en in 2050. Startpunt van Ma.ak020

maart 2018: Geboorte van het idee om samen met het nieuwe College en alle actieve Amsterdammers een maatschappelijk akkoord te maken

background

Wat hebben we nodig?